Indlæg

Af Erik Holm, Team Taasinge

En af de virkeligt varme dage i uge 30 finder jeg cyklen frem for at trille en tur. Fra sommerhuset i Agger er der kun et stenkast til Thy nationalpark. Et flot område med klitter, store lyngarealer og nåletræsplantager. Efter at området har fået status som nationalpark er det blevet opgraderet med cykelruter på ny anlagte stier.
Området kan anbefales både til race og MTB.

Jeg har proklameret at jeg vil tidligt afsted da meteorologerne har lovet op til 30 grader, men midt i en sommerferie er det indre ur blevet forskubbet så klokken er 9.30 inden jeg får sparket cyklen i gang.

I Stenbjerg, efter godt 30 km, ser jeg to andre på racere som jeg ”lige vil se nærmere på”, da der er langt mellem racerkollegaerne heroppe. De holder næsten samme fart som jeg kører med så det tager noget tid at komme op på siden af dem.

Efter et ”HEJ MED JER” kan de fortælle at de er vej Thy rundt og regner med at have kørt 180 km når de er hjemme og at jeg da er velkommen til at slå følge. Her starter computeren på øverste etage automatisk med at regne på, hvordan man laver en tiltænkt tur på 80 km om til en, på mindst den dobbelte længde. Den lille portion havregryn jeg er kørt afsted på skal på en eller anden måde spædes op. Det havde også været smartere hvis de to dunke på cyklen havde indeholdt mere end bare vand.

”HVOR LANGT SKAL DU” lyder det kækt på nordjydsk.
”JEG HAVDE DA MÅSKE TÆNKT PÅ HANSTHOLM OG SÅ KAN DET VEL VÆRE LIGESÅ GODT AT KØRE HJEM OVER THISTED” er svaret og så er den aftale om at følges ad forseglet.

Allerede efter få kilometer er mine flasker tomme så vi må finde en vandhane, det bliver på stranden ved Nørre Vorupør. Her får jeg tilbudt et par Zero tabletter til dunkene af en af mine rejsefæller, hvilke udløser stor taknemmelighed fra min side.

Det er blevet tid til en præsentation af mine rejsefæller: De hedder Asger og Palle og mødte hinanden på en bakke for tre år siden og kører nu lange ture sammen. For 14 dage siden kørte de rundt om Mors, hvilket ikke skal forveksles med Mors rundt. Turen var 240 km langt og inkluderede to færgeruter. Asger har været cykelrytter som ung mens Palle har få års erfaring.

Fra Nørre Vorupør går det med stram kæde og i stik modvind til Hanstholm og som Palle formulerer det: VI ER VANT TIL VIND. HEROPPE BLÆSER DET ALTID OGSÅ NÅR DET ER VINDSTILLE.
5 km før Hanstholm går Asger sukkerkold og må hjælpes med en gel og planen bliver at vi stopper ved SPAR købmanden på havnen i Hanstholm.
Det er en rigtig god ide. Her finder jeg den 100 kr. seddel frem jeg altid kører med som back up for uforudsete situationer. To sandwich glider hurtigt ned og dunkene fyldes med kondivand og baglommen med en chokolade ting. Der bliver også lige tid til en SMS til Randi.

Således med fyldte depoter går det rask over Vigsø til Østerild tæt forbi Statens testcenter for store vindmøller. Det center der var så meget ballade om i pressen da det skulle opføres. Det er da også store møller – 250 m op til toppen af vingespidsen. Protesterne kom for en stor del vedkommende fra Thy lejren som vi kort efter kører forbi og jeg får Palles uforbeholdne mening om lejren der ikke længere har noget med et socialt eksperiment at gøre, men bliver brugt som narkofordelings central. Nu bliver jeg nysgerrig på hvad Palle og Asger laver til dagligt og det viser sig at Palle er politianklager og Asger ingeniør med eget firma der konstruerer boringer efter varmt vand i undergrunden. Vi taler lidt om Thy lejren og Christiania og om de kan holde sig fri for hårde stoffer.

Videre gennem Østerild plantage og ned over turens måske flotteste spot Hovsør og videre ad de små veje til Thisted.
I Thisted bor Asger og ham får vi afleveret på adressen hvor vi også får taget billeder, fyldt dunke og lavet aftale om opkobling på Endomondo. Jeg kommer i tanke om min chokolade ting der efterhånden er blevet noget udflydende.

Palle agerer tour guide, mens vi kører ud af Thisted og fortæller at der i øjeblikket er Danmarks største marked i Vilsund. Det er kun en lille omvej at køre over Vilsund og så har Palle været hele Thy rundt. Det argument kan jeg ikke stå for så vi laver en afstikker til Vilsunds (gede)marked.
Herfra følges vi ad til Palles hjemby, Snested. Jeg bliver inviteret på noget koldt med afslår og tænker at jeg hellere må finde Agger.

De sidste 30 km kører jeg solo og glæder mig over en fantastisk vellykket tur med de flinkeste Thyboere. Ved sommerhuset står loggen på 162 km.
Det skal til slut nævnes at jeg kun fik brug for 50 af de 100 kr. så der er midler til en tur mere når lejligheden byder sig.

Af Kim Barren, Team Taasinge

Ja, det var ikke kun solen, der satte sit præg på 2014-udgaven af Carl Nielsen. Det gjorde rytterne fra Team Taasinge også. 42 gulklædte ryttere sørgede for at Sydfyns store cykelklub ikke var til at komme udenom i feltet på 80 km ruten.

Og for omkring 35 ryttere var dagen allerede startet tidligere, da de mødtes kl. 7.30 ved Svendborg Gymnasium og i samlet flok trillede til startstedet i Nr. Lyndelse. En god og hyggelig tradition, inden selve løbet.  Efter morgenmad og kaffe var alle ryttere klar 09.45. På forhånd var vi enige om at dele op i forskellige grupper afhængig af kørehastighed. Det fungerede fint. Og alle kom igennem uden skader – i hvert fald, hvad skribenten har hørt. En enkelt havde vist to punkteringer, ikke Linaa? Surt show.

Og selv om det er et motionsløb, ved vi jo godt, at der for nogles vedkommen går race i den. Og ja, det skete også på vejene omkring Midtfyn. Der betød, at Team Taasinge havde seks mand blandt de første ti. Og blandt de første 40 ryttere i mål var de 21 med gule bluser fra TT.

Hurtigste TT-ryttere var Asger, der blev nummer to, Claus Møller snuppede en fjerdeplads, mens Bo Tønnesen blev nr. 6, Lars Christiansen nr. 7., Bent Nielsen, 8 og Thomas Vestberg blev nummer 10.  Men alle kom igennem  – og det var det vigtigste.

Efter en pølse og kartoffelsalat til at få fyldt depoterne op igen, blev kursen atter sat mod Svendborg for alle dem, der havde valgt at cykle til løbet. Så mon ikke, der var dømt afslapning om eftermiddagen, da de fleste nåede at runde mellem 150-160 km på en smuk solrig maj-søndag.

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 11.02.2014

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2013

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2014 bliver 300 kr.

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Finn & Thomas er på valg (begge modtager genvalg)

8. Valg af suppleant til bestyrelsen.  (Torben Madsen er suppleant)

9. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor).

10. Klubmesterskab 2014. Mesterskabsudvalg

11. TT’s sæson opstart d. 16/3-2014. Hjælp søges

12. Evt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2013

1. Valg af dirigent:
Svend Flindt blev valgt og kunne endnu en gang konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2013.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Vi har masser af penge. Overskud i 2013 31.680,88. Samlet egenkapital 68.973,49.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet ét forslag:

Forslag fra Carsten Dreyer:
En af de to hverdagstræninger lægges klokken 16:30. Lørdagstræning med start kl. 9:00 – 9:30.

Efter en kort diskussion vedtog generalforsamlingen uden afstemning, at træningstiderne fra 2013 fastholdes.

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingent fastsættes for det kommende år til 300 kr. pr. år.

6. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen havde i år ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Både Finn og Thomas blev genvalgt.

8. Valg af 1. suppleant.
Torben Madsen blev genvalgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Jesper Isaksen blev genvalgt som revisorsuppleant.

10. Klubmesterskab 2014.
Mesterskabsudvalg.
Hans Henrik Nimb, Kim Barren og Lars Klinggaard har meldt sig til at arrangere klubmesterskabet 2014.

11. Sæsonstart 2014.
Preben Quorp og Kim Barren er valgt til hurtigt arbejdende sæsonstartudvalg. Og klappet.

12. Eventuelt.
Team Taasinge har fået lov til at deltage i Webike Cup.

Erik Holm er klubbens løbsansvarlige og udsender mail med nærmere oplysninger inden så længe. Rygter vil vide, at denne mail evt. bliver suppleret med en insider-beretning fra et af vores medlemmer, der tidligere har deltaget i løbene.

Cuppen består af seks løb hen over sæsonen, fem linjeløb og et holdløb.

Der er fem klasser fra ekstremt hurtig til moderat samt en kvindeklasse, så alle skulle kunne være med. Det er klubben, der suverænt bestemmer, hvilken klasse den enkelte skal køre i.

Tilmeldingsfrist er 11. april og første løb er 29. april.

Løbene køres om tirsdagen rundt omkring på Fyn, linjeløbene klokken 18:00, holdløbet klokken 15:30. Jeg hørte desværre ikke, hvor langt man skulle køre.

Der blev spurgt, om det er noget klubben vil støtte økonomisk. Det vil bestyrelsen tage stilling til ved førstkommende møde.

Bestyrelsen vil også snarest tage stilling til, hvilke løb der skal støttes i 2014. Rands Fjord blev foreslået som evt. erstatning for Ærø rundt.

På fremragende initiativ og suverænt benarbejde fra Kim Barren indstiller Team Taasinge sig selv til Svendborg Kommunes pris som årets forening indenfor idrætten.

Tilsvarende indstiller klubben sin mangeårige formand og ukuelige drivkraft til prisen som årets leder.

Med en eventuel udnævnelse i en af de to kategorier følger en statuette – ikke en statue på torvet! – samt 5.000 kr.

Sponsorudvalg: Formanden, Claus Møller, Claus Beck Larsen, Thomas Duvander samt Thomas Feder påtog sig den særdeles nyttige opgave at skaffe sponsorer for perioden 2015 – 2017.

Portfolio Items