Køreregler.

Sikkerhed frem for alt

Køreregler:

Generelt:

Der kører højest 12 personer i hver gruppe, men det anbefales – især ved stærk vind – at køre 8 eller 6 personer.

Det er ikke i strid med færdselsreglerne at køre to ved siden af hinanden, men kun når færdslen og oversigtsforholdene tillader det.

Tænk på signalværdien over for det øvrige samfund ved at fylde for meget på vejen, også i byen. Det fjerner goodwill og skaber vejvrede at køre uovervejet.

Der skiftes plads ved at yderste rytter kører frem og ind i siden (Snejbjerg-skift).

Der kan ikke forventes forståelse fra omverdenen, hvis cykelryttere bruger vejen, når der er en cykelsti! Hvis cykelstien er dårlig, så kør en anden vej, for eksempel Skovsbovej i stedet for Rantzausmindevej.

Kommunikér venligt med fodgængere, cyklister og biler – vi deler vejen!
Forreste mand i gruppen hilser altid på andre cykelsportsfolk.

Sammenfletning til 1 og 1 (lynlås), udøves som en naturlig del af at køre i flok.

Gruppen efterlader ikke en rytter uden efter rytterens eget ønske. Det er dårlig stil at forlade en gruppe uden at give besked.

Opvarmning: 

Her køres der Snejbjergskift, se dette link Snejbjerg-skift. Det er det sikreste skift og godt at bruge, hver gang vi kører to og to.

Meldinger:

Der gives besked om farlig trafik eller huller/hindringer på vejen. I vinden er det umuligt at høre hvad der meldes, hvis ikke det gives videre – derfor er håndsignaler vigtige. Giv kun melding ved muligt farlige situationer, så der ikke opstår forvirring.

Lær meldingerne af de erfarne i klubben, nogle eksempler:
”Se op”, ”se op i højre”, ”forfra”, ”bagfra”, ”1 og 1”, ”èn ned”, ”hul”, ”grus”, ”sten”, ”fri”, ”stopper”, ”opsamling” ctr. ”vi er her”.

Sidevind: 

Her kommer gruppen let til at fylde for meget på vejen – lav i stedet flere vifter lige efter hinanden, eller kør i mindre grupper.

Det kan godt lade sig gøre at sidde på vifte, uden at sidde med overlap..

Spurter:

Tænk på sikkerheden før spurt på bakker og ved skilte. Pas på med opsamling af gruppen på toppen af bakken eller lige på den anden side, der er ofte dårlig oversigt. Det er bedre at trille efter bakken til alle er samlet igen.

Hvad vej skal vi? 

Når der meldes en retning til næste kryds, skal de forreste ryttere med hånden vise vejen, så man ved at meldingen er hørt. Er der intet meldt bestemmer forreste rytter.

Standsning: 

Når der er pause eller punktering signaleres stop og farten tages langsomt af, ikke noget med klodsning af bremserne midt i en gruppe, medmindre der er alvorlig fare. Ved ophold står hele gruppen i samme side af vejen!

Smådyr på vejen:

Der køres i flok så pas på med refleksopbremsning eller undvigemanøvrer. Det kan være bedre for både dyr og mennesker at holde godt fast i styret og rulle over forhindringen.

Opmærksomhed:

Det kræver overskud at køre sikkert i en gruppe!

Mange uheld sker på grund af uopmærksomhed, når trætheden melder sig. Trætheden mærkes først når cyklen køres i garagen, men reflekserne er påvirkede allerede halvvejs!

På bakker skal cyklen ikke ryge ½ meter bagud når rytteren rejser sig i pedalerne – det kan øves!

Affald: 

Folien fra bars og gels tages altid med hjem.

Organisering:

Mødested p-pladsen ved Svendborg Gymnasium – fast køredag tirsdag og torsdag kl. 16.30 frem til sommertid og derefter kl. 17.00 og søndag kl. 09.00. – Se kalender.

Klubbens Facebook side bruges til at organisere grupperne på forhånd, og alle medlemmer kan slå grupper op, også uden for de faste køretider. Bestyrelsen vil hjælpe hvor den kan.

Holdkaptajn:

Det er en god ide at have en vejkaptajn, men det er alles ansvar at køre sikkert og forsvarligt!