Årsberetning for sæsonen 2019

Formandens beretning for 2019

Generalforsamling 19. februar 2020

Beretningen tager et blik hen over årets begivenheder, men begynder med det helt jordnære, hvordan vi mødes til træning i dagligdagen. Jeg kommer til at gå lidt i detaljer, for det synes jeg situationen kræver. MEN jeg lover ikke at hænge nogen ud.

Emner:
– Træning i dagligdagen og kørsel i private grupper

– Jeg vil godt begynde med, at det overordnet set er min og bestyrelsens holdning, at folk må køre for sig selv eller i grupper som de lyster, uden at det opfattes som illoyalt overfor klubben – men at det skal gøres med god stil og ordentlighed.

– Vores navn Team Taasinge viser at klubben oprindeligt kommer fra en ø, og det er set før, at ø-samfund håndterer udviklingen på deres helt egen måde og kan være reserverede over for nye beboere. På samme måde kunne nogen måske tro, at kun cykelryttere der har boet på Tåsinge i mindst én generation, helst to, kan komme i betragtning som medlemmer af klubben.

Men det er forkert, Team Taasinge modtager ryttere fra andre klubber med åbne arme, uanset om det er fra Langeland eller Fyn, det er jeg selv et eksempel på. Jeg var i mange år kun medlem af SCC og derefter af både SCC og TT, og kørte i begge klubber, uden at der var én eneste i TT der havde ondt af det.

Det er for mig og se en del af Team Taasinges dna, at der er højt til loftet, der har altid været plads til landevejsryttere og mountainbikere, elitemotionister og søndagscyklister, høj og lav, tyk og tynd, ung og gammel, og det er en rummelighed vi skal hæge om og være stolte af.

Det har været fremme, som nogen af jer måske har bemærket, at der bliver kørt i private grupper, ved siden af klubbens officielle træninger. Jeg er selv medlem af flere grupper, og ved der findes mange andre grupper, nogle arrangeret på Messenger, andre i SMS-grupper, nogle skriver sammen pr. mail, og der er sikkert også nogen der ringer sammen og har en telefonkæde, eller bare aftaler turene på cyklen.

Den kultur har klubben ingen ønske om at blande sig i – der er plads i klubben til at køre med hvem man vil, på kryds og tværs. Det kan være man ikke kan træne på klubbens officielle træningstidspunkter, eller vejret spiller ind, eller man kører en privat tur hvor man af den ene eller anden gode grund ikke ønsker at invitere ”offentligheden” i Team Taasinge med.

Det der så ikke er i orden er, hvis man arrangerer private ture med det formål at holde bestemte personer ude fra gruppen, det vil være i strid med den rummelighed og ordentlighed jeg talte om før. Jeg ved, at nogen har følt det er det der er foregået i Team Taasinge, men det er overhovedet ikke sådan jeg selv har oplevet det, så havde jeg ikke deltaget.. men jeg synes at når nogen kan føle det sådan er det selvfølgelig rigtig trist.

Bestyrelsen vil ikke være betjent og dømme hvem der må køre med hvem og hvornår, på samme måde som bestyrelsen heller ikke er betjent over for medlemmer der ikke kører i klubtøj til klubtræninger, men det er altid velkomment at arrangøren annoncerer turen på Facebook, så andre har mulighed for at køre med, men det er op til folk selv.

Bestyrelsen synes heller ikke det er i orden, at private ture lægges på samme tid som klubbens officielle træninger – heller ikke forskudt med et kvarter, det vil også være dårlig stil.

Noget andet der ikke er i orden, er når et medlem laver et opslag på FB med en fælles tur, og der så samtidig er arrangeret en tur i en privat gruppe. Der er det rigtige at tage kontakt til ham der har lavet opslaget, så der er rene linjer.

Så kommer vi til

– Personkommentarer på Facebook
I 2019 har der et par gange været formuleringer på FB, som har overskredet grænsen. Allerede i marts var undertegnede ude med en løftet pegefinger og en opfordring til at holde på sine heste, før man sætter sig til tasterne med sine udgydelser, også selvom det ”bare” handler om en tvetydig smiley. Der blev sagt herfra, at det skrevne ord slår meget hårdere end det sagte, og det skrevne kan misforstås SÅ NEMT!

I juli måtte jeg indskærpe, at FB ikke skal bruges til at hænge enkeltpersoner ud.

Sidst på året var den så gal igen, hvor det endte med, at vi fra bestyrelsen fjernede opslagene med personkommentarer.

Så her kommer nogle regler om god skik på FB – Jeg synes det er lidt det samme som når man selv synes man er pissesjov på andres bekostning, skriv det ikke, medmindre du er 100 % sikker på, at den det går ud over også synes det er sjovt, og ikke over stregen. Og hvornår er man sikker på det, ja det må I selv regne ud..

Men tænk dig om når du skriver på FB. Det er ikke god skik at komme med negative personkommentarer, heller ikke indirekte. Selv om man er presset eller utilfreds med andre, så skriv det ikke eller skriv det personneutralt. Hvis der er nogen som
ikke overholder spillereglerne for klubben, så hjælp klubben og tag det med folk direkte, i stedet for at hænge dem ud på FB’s gabestok. Hvis man mener det er så alvorligt at bestyrelsen skal inddrages, så skriv til en fra bestyrelsen, og ikke på FB.

Bestyrelsen har belært af erfaringerne valgt fremover at skride ind over upassende og destruktive indlæg, og fjerne dem fra FB, de gør ikke noget godt for klubben, så må man gå et andet sted hen.

Som også tidligere skrevet er Team Taasinges FB-side egnet til meddelelser om ture, trænings fif, begivenheder, billeder, tur beskrivelser og andet cykelrelateret stof.

– Andre udfordringer i 2019

 • Færdselssikkerhed

– Det er en evig udfordring at sikre kørselsdisciplin, både af hensyn til færdselssikkerheden, men også for at bekæmpe vejvrede, der ophobes hos andre trafikanter. Bedste middel mod det er at køre ordentligt på vejene, og kommunikere med andre trafikanter, med smil, vink og tydelig accept at de har lige så meget ret til at være her som os.

– Den disciplinering, der er nødvendig sker på landevejen, hvor vi hjælper hinanden ved at blande os i hinandens kørestil, og ved at bevare en god tone, også når folk kommer til at dumme sig. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Arne Andersen, Jan O og Jesper Isaksen fra køreudvalget, for det er en svær udfordring køreudvalget er oppe imod, folk er deres egne, og tager ikke så gerne imod ordrer ”oppefra”. Men jeg tænker at køreudvalget er et vigtigt udvalg.

– Et eksempel på manglende færdselssikkerhed var her i sommer en gang, hvor vi kørte en større flok i stærk sidevind. Gruppen fyldte alt for meget, fordi alle i gruppen skulle sidde på viften, alle skulle jo have læ.
Jeg så et program i fjernsynet den anden dag, der hed ”Ekstreme Jernbaner”. På nogen bjergstrækninger bruger man flere lokomotiver for at komme i mål, på samme måde med TT, vi er jo kendt som det gule tog, vi skal da også bare bruge flere lokomotiver! Det vil sige at en eller flere ryttere på viften tager ansvar og laver en ny vifte bag den første – så ligger der to eller tre vifter efter hinanden, uden at vi fylder mere end når vi kører to på række!

 • Styrt

– Der har været mange styrt i 2019, jeg har talt mindst 10, jeg er desværre bange for at det er en landsdækkende tendens, men det skal ikke afholde Team Taasinge fra at bekæmpe udviklingen. Det er ikke sådan at jeg tror der skal lig på bordet, men jeg kunne ønske mig en endnu større opmærksomhed i trafikken fra dig og mig.

Heldigvis har vi i 2019 haft en sød blomsterpige, der har taget sig tid til at besøge folk og trøste dem med en buket klubblomster, skylder vi ikke Kim Barren en stor tak for det?

For at kunne give folk den opmærksomhed er Kim selvfølgelig afhængig af at blive gjort bekendt med, at nogen er styrtet, og der sker flere styrt end selv altid energiske Barren kan overkomme. Derfor er klubbens blomsterpolitik, at der som udgangspunkt gives blomster, når folk kører i Team Taasinge klubtøj og styrtet sker i forbindelse med træning eller løb. Eller hvis de er medlemmer og kommer alvorligt til skade.

På forhånd undskyld for dem der bliver overset – det er ikke udtryk for ond vilje eller sjuskeri, men kun – som alt andet i denne klub – at vi har at gøre med frivilligt arbejde af personer der ikke har ubegrænsede ressourcer.

– Eksempler på god klubånd

 • Når vi mødes på cyklen eller til klubspinning er der altid en god stemning, folk smiler og er glade.
 • Man kommer ikke uden om FotoRené, der ofte har brugt sin tid på at tage billeder af klubbens medlemmer i aktion, når han ikke har cyklet selv. Og så vedligeholder René klubbens hjemmeside og kalender. Skylder vi ikke René en stor tak for det? Hjemmesiden er i øvrigt et fantastisk godt arbejdsredskab og en guldgrube af informationer.
 • Frank Karlsen og Sune Milling er forholdsvis nye medlemmer, der med deres spørgelyst har været gode eksempler, som vi andre faktisk godt kan lære lidt af..
 • Skipper og Iggy er eksempler på medlemmer der tager et initiativ og melder sig til at arrangere klubmesterskaber på en helt ny måde over 4 gange, for at skabe mere opbakning og større spænding om udfaldet, og det er de lykkedes rigtig godt med.
 • Fyn Rundt: En flok aftaler at følges ad, og gruppen oplever 11 punkteringer! Da vi nærmer os målstregen mener sindssyge Iggy, at jeg absolut skal frem og spurte, selvom jeg er mør efter 180 km i tvivlsomt vejr – han skriger ad mig at jeg skal tage hans baghjul op gennem feltet – men jeg var slet ikke kommet frem til målstregen med de forreste, hvis ikke Mie på toppen af en af de onde bakker midt i løbet, hvor jeg var blevet sat, kigger sig over skulderen og ser jeg sidder der, og kører mig så med sin vanvittige hvilepuls op til fronten igen..
 • Tactic Cup, hvor jeg er blevet overmatchet af sidevindskørsel, pludselig sidder bag en to meter høj rytter fra Team Taasinge, godt nok i det forkerte tøj der giver mig læ, indtil jeg er kommet mig igen..
 • Stor opbakning fra jer medlemmer til arrangementerne i klubben.

 

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar – marts:
Spinning i Solo Fitness, MTB i skoven og vinterracer på landevej.
– Specifikt i forhold til spinning vil jeg sige tak til Jesper Møller og Skipper for virkelig gode spinningstimer – det er både rigtig hyggeligt at være et helt hold fra TT sammen, men også meget udbytterigt træningsmæssigt – jeg kan stærkt anbefale klubspinningen til folk der ikke er med..
Foredrag med landstræner Anders Lund og Jens Kasler fra DCU i Bølgen på Svendborg Idrætscenter. Tak Linaa.

Februar:
Generalforsamling – tre medlemmer af bestyrelsen på valg. Erik Holm afløst af Henrik Linaa, Jesper Isaksen og Bo Tønnesen genvalgt.
(Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Isaksen som løbskoordinator, Henrik Linaa som sekretær, Finn Egeholm som kasserer, Linda Frederiksen som næstformand og Bo Tønnesen som formand.)

– Præsentation af bestyrelsen

Linda:
Booking af møder og forplejning, Cykelstativer, Udlån af Garmin kamera.

Linaa:
Eventmager og Sponsorer.

Jesper:
TACTIC Cup, Tilmelding til klubstøttede løb, Nye medlemmer, Køreudvalg, hele vinteren tilmelding af spinning.

Suppleant Jesper Beese:
Har været inviteret med til bestyrelsens møder og haft mange input.

Finn Egeholm:
Efter 10 år i bestyrelsen har Finn valgt at stoppe, og sikken et aftryk du har gjort i bestyrelsesarbejdet! En arbejdshest der stabilt og loyalt passer på pengene, men oven i det hvert eneste år også har sørget for bogføring, kontingentopkrævninger, fakturering til sponsorer, cykeltøj, medlemsregisteret, OK sponsoraftale – og alt det andet der hører sig med. Et KÆMPEARBEJDE!!

For mig står du som repræsentant for den ånd, jeg synes der præger vores klub. Du er et meget ordentligt menneske, og du er ydmyg på en sympatisk måde. Du har ikke travlt med at stå i rampelyset, men er omvendt heller ikke bleg for at tage ansvar når det er på sin plads – fx tager du gerne kaptajnrollen på dig når vi cykler, og så kan du pifte! Og det med at passe på pengene der er du jo heller ikke værre end at du forholdsvis let kan presses til at give en omgang mere, når folkestemningen kræver det!

I bestyrelsen har jeg oplevet dig som 100 % loyalt bestyrelsesmedlem, og jeg begræder dit farvel – men kan ikke bebrejde dig noget som helst, der er fuld opbakning herfra.

Du har altid været stærk på cyklen, og da du ovenikøbet har valgt at stoppe din erhvervsaktive karriere sammen med Aase her til sommer, så er der fare for at du kommer til at køre endnu stærkere – alder er jo som bekendt ingen hindring i vores sport.

Jeg har ladet mig fortælle, at da du startede i Team Taasinge mødte du altid op på din citybike med fladt styr – er det rigtigt? Ringer genkendelsens klokke? På det seneste synes jeg oftere at se dig på cykel med brede dæk og bredt styr, så måske er du ved at vende tilbage til udgangspunktet??

Nå Finn, spøg til side, du får her en gave – et gavekort for to til spisestedet Resume.

1000 tak Finn for din indsats for klubben!

 

Foredrag med Team Trek-Segafredo’s danske chefkok Kim Rokkjær i Bølgen på Svendborg Idrætscenter. Tak Barren.

Marts:
Forårsopstart søndag den 17. marts på landevejsracer. Sluttede af med mad i Taasingehallens cafeteria. Tak Per Hybel og Asger Sørensen, tak klub for mad.

April:
Stjernetramp.

Tactic Cup arrangeret af Midtfyns Cykelklub v/Goe Bakke i Ringe. TT havde så mange tilmeldt i Grp. 2 at nogle blev tvangsflyttet. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Arne og Skovsbo skal have tak for al jeres arbejde med Tactic Cup.

Første Afdeling af Team Taasinges klubmesterskab med mål ved Tvedskiltet. Stort fremmøde.

Maj:
Grejsdalsløbet i Vejle.

Bissen.

Tactic Cup i Jordløse/Håstrup, arrangeret af FSM.

Anden Afdeling af Team Taasinges klubmesterskab med mål ved Bøllemosen. Mindre fremmøde på grund af massivt regnvejr. Så lidt respekt er der efterhånden, at Skovsbo slog mig i spurten så let som at klø sig i nakken..

Træningslejr Harzen, en stor flok TT’ere afsted, tak for en fed tur til Thomas Ishøj og Jim Rasmussen.

Juni:
Carl Nielsen Touren.

Tactic Cup, arrangeret af LpDc ved Bøllemosegyden tæt på motorvejen ved Blommenslyst. Der er vist nogen der har vind i sejlene her i forsommeren, Skovsbo vinder i grp. 2!

August:
Ærø Rundt.

Fyen Rundt.

Tactic Cup, arrangeret af Gislev.

Hjerter Dame Touren.

Tactic Cup holdløb ved Refsvindinge, Nyborg arrangerer, men løbet afblæses på grund af alvorligt styrt, da SCC’s hold møder en traktor i et sving. Mie og Manolo kommer desværre begge til skade.

– Jeg opfordrer så mange som muligt til at tilmelde jer Tactic Cup, det er en let tilgængelig måde at komme ud og køre cykelløb med dine holdkammerater på samme niveau, og med – og mod – andre cykelklubber på Fyn.

September:
Tredje Afdeling af Team Taasinges Klubmesterskab, med mål på toppen af Egebjerg Bakke.

Fjerde Afdeling af Team Taasinges Klubmesterskab, bjergenkeltstart med mål på toppen af Bregninge Bakke. Samlet vinder af gruppe 3 blev Peter Sundberg, gruppe 2 David Nielsen og gruppe 1 fik jeg æren af.

Klubbens mester i 30 km enkeltstart i Fjordager blev Ulrik Rasmussen.

Tour de Kerteminde.

Oktober:
Alpetramp.

Klubspinning i Solo begynder.

November:
Afslutningsfest på Up Bar, tak til Henrik Linaa og Kenneth Skovsbo. Diverse priser uddelt.

December:
Indslag til spinning ”Vibe Cycling”.
Sjovt og anderledes at prøve, tak Linaa.

 

Tanker om 2020
– Det med pengene – det går ikke så godt..

 • Allerede på sidste års generalforsamling blev medlemmerne opfordret til at komme med forslag, men lige lidt har det hjulpet, vi bliver stadig rigere, og det er altså ikke en del af klubbens formål.
 • Vi skal nu i gang med arbejdet med nyt cykeltøj i Team Taasinge. Personligt er mit skab derhjemme ved at være fyldt op med cykeltøj, fordi jeg køber nyt hvert tredje år, selv om meget af tøjet ikke er slidt ned. Jeg har derfor forsigtigt spurgt i bestyrelsen, om vi ikke kunne bruge nogen af de mange penge på at få klubtøj uden sponsorfinansiering, og så til gengæld få tøj der ikke skal udskiftes hvert tredje år. En af udfordringerne ved det er at sponsorerne nok ikke vil spytte i kassen hvis de ikke kommer på tøjet. Men det drøfter vi under eventuelt..
 • Bestyrelsen konstituerer sig her efter generalforsamlingen, og der skal snarest tages stilling til hvilke løb, klubben støtter i 2020. Der er allerede besluttet at støtte Broløbet med 300,- kr. pr. deltager (Odense eller Århus) og
  50% af års-licens til Skovhuggeren. Det er ikke muligt at tilmelde via TT, så I skal hver enkelt tilmelde og betale. Tilskuddene ydes som refundering ved fremsendelse af kvittering til kassereren, og når kontingent for 2020 er betalt.
 • Jeg vil slutte af med at takke klubbens sponsorer og alle Jer medlemmer for Jeres indsats i klubben.

 

Og med de ord er formandens beretning slut..