Indlæg

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 21.02.2022

Referent: Henrik Linaa

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg til bestyrelsen. Linda Frederiksen og Jesper Beese er på valg. Begge modtager genvalg.
 • Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 • Bemanding af udvalg
 • Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2021.

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Temaer fra året der gik i Team Taasinge, sæsonen 2021.
Fokus på sikkerhedstiltag, vores køreregler – vi skal være endnu bedre til at passe på hinanden, og vise ’vejglæde’.
Formandens beretning uploades på hjemmeside.
Beretningen tages til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse

Årets resultat er på kr. – 125.324, primært grundet tilskud til cykeltøj. Formuen er pr. 31/12 – 2020
på knapt kr. 412.936. Regnskabet enstemmigt vedtaget og kan ses på hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag

“Team Taasinge betaler i 2022 ikke for bestemte cykelløb, men yder i stedet støtte til det enkelte medlems deltagelse i cykelløb efter eget valg.
Bestyrelsen beslutter om udenlandske løb kan komme i betragtning, og om støtten til medlemmet gives som en procentdel af deltagerprisen eller som fast beløb pr. medlem.” (Se hele forslaget her).
Generalforsamlingen kommenterede forslag positivt. Drøftelse af hvordan det håndteres nemmest.
Løb der deltages i profileres på klubbens facebookside, for at alle får mulighed for at deltage.
Det er landevejsløb der støttes.
Der var enighed om, at bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer uden nærmere afstemning.
Bestyrelsen melder snarest retningslinjer ud.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget

Der forventes et overskud på 7.200,-  Budget enstemmigt vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen
Linda Navne Frederiksen og Jesper Beese er på valg. Begge modtager genvalg og blev genvalgt.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Thomas Ishøj genvalgt som suppleant.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg – Asger
Festudvalg – Peter Skov
Sommer – køreudvalg – nedsættes ikke 2022
’Vinter – køreudvalg’ – Peter Skov, Henrik L
’Tactic Cup’ – Thomas Ishøj, Linda F
Klubtursudvalg – Thomas Ishøj
Klubmesterskabsudvalg – Kristian Knudsen og Kenneth Skovsbo
Sponsorudvalg – Henrik L
Tøjudvalg – Jesper B og Henrik L

11. Eventuelt

Klubben har fået en kvindeafdeling

11 piger har holdt møde for at lave opstart. Træning onsdage kl. 17, egen FB-gruppe til at starte med.
I alt 25 der er interesseret i at deltage. Træninger er åbne, så alle kan være med.
Applaus fra generalforsamlingen for Lindas indsats.

Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.

Muligheden for vi tilbyder ’åbne træninger’. Kræver ildsjæle som vil starte og følge op på tiltag.
Jakob, DGI fortalte at der kan hentes inspiration bl.a fra Nyborg Cykelklub. DGI kan også hjælpe med markedsføring.
Lars Wind Hansen, Morten Bang og Kim Barren tager teten.

Drøftelse af hvordan vi får aktiveret de medlemmer vi ikke ser.

Jakob, DGI gav input i forhold til at værne om dem der kommer til træning, at bruge indsatser mest fornuftigt og hvor det giver værdi.
Kasper Holm foreslog en ’trivselsundersøgelse’ blandt medlemmerne for at undersøge, hvad der måtte mangle i klubben.
Måske input til hvordan vi får aktiveret dem der aldrig kommer til træning.

Drøftelse af igen at bruge Facebook til træningsture.

Forslag fra Skipper, René Nymann og Carsten Kylling blev drøftet. Oplæg omkring intervaltræning, teknisk træning, sløjfeløb m.v.
Hele oplægget kan se her.
Torsdag som træningsdag.
Træninger lægges op på Facebook.

Sæson opstart 2022 bliver 20. marts.

KODE TIL BRØD – 66196

Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

Bestyrelsens konstituering efter generalforsamling:
Bo Tønnesen, formand
Linda Navne Frederiksen, næstformand
Jesper Beese, kasserer
Jesper Isaksen, løbsansvarlig
Henrik Linaa, sekretær
Thomas Ishøj, suppleant

Eksklusivt kun for Team Taasinge medlemmer og klubbens sponsorer

Foredrag med ProTour rytterne
Asbjørn Kragh Andersen, Team DSM og Kasper Asgreen, Deceuninck – Quick Step.

Dag, dato og klokkeslæt:
Onsdag d. 10. november kl. 19.00 – 21.00

Hvor:
Taasinge Hallens Cafeteria, Eskærvej 65

Forplejning:
Øl/vand ved ankomst samt kaffe og kage i pausen

Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her

Bestyrelsen

 

Invitation til Team Taasinge klubtour 2022 – Mallorca

 • Cykeloplevelser med dine klubkammerater der kombineres med hygge og afslapning.
 • 7 dage i 2-delt lejlighed på hotel Seaclub i Alcudia
 • Afrejse fra Billund 24. maj – hjemme igen 31. maj
 • Morgenmad + aftensmad’s buffet i hotellets gode restaurant
 • Mad ombord på flyet – transport til hotel – 20kg. bagage
 • Guidede ture til bla. Cap de Formentor, Sa Calobra, og Puig Major.
 • Sociale arrangementer/ture på hviledage
 • Samlet pris inkl. Ovenstående kr. 5.890,-
 • Mulighed for leje af cykel eller transport af egen cykel.

Link til info om hotellet.

Tilmelding skal ske via dette link.

OBS.: Turen vil kun blive gennemført ved minimum 10 tilmeldinger.

Depositum kr. 1.500,- betales 1. december – restbetaling 14. april.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt vedr. turen, kontakt da endelig Thomas Ishøj på tlf. 2728 7777.

De bedste cykelhilsner
Klubturs-udvalget

Thomas Ishøj

’PARTYBREAKING NEWS’ – AFSLUTNINGSFEST 2021

Kære piger og drenge i Team Taasinge,

Cykelsæsonen er snart overstået, og det skal selvfølgelig fejres på behørig vis.
Derfor indbydes du til årets afslutningsfest, lørdag d. 6. november.

Vi skal prøve noget nyt, da UpBar er lukket.

Vi skal i stedet være på Svendborgs nye ’insted’, for det modne og danselystne publikum, ’Hemmingways’.
’Hemmingways’ ligger på Klosterplads og i det lokale, der bl.a. har huset ’Heidi’s Bierbar, Banjen, Klostermoster og meget andet………..

Vi starter ud kl. 17.00 med lækker mad, og der vil som altid være hyggelig underholdning, uddeling af priser m.m. i løbet af aftenen. I vil løbende modtage yderligere information om arrangementet.

Pris for deltagelse i herligheden er kr. 250,- pr. pige/drenge.

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link (kopier evt. til browser):
Tilmeld dig her

Betaling skal ske til reg. nr. 9370 konto nr. 4562009278, med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29470431.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 31. oktober kl. 23.59.

Når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn på tilmeldingslisten.

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.
Kom frisk, giv alt og gå ret træt hjem!

De bedste hilsner
Det festglade festudvalg – vi leverer!

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 29.09.2021

Referent: Henrik Linaa

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg til bestyrelsen. Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
  8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
  9. Valg af en revisor og en revisor suppleant.
  10. Bemanding af udvalg. Dette punkt udgår da sæsonen 2021 snart er slut, og festudvalget til afslutningsfest er på plads.
  11. Eventuelt
   – Drøftelse af udvikling af klubbens kvindeafdeling – tiltag omkring åbne træninger og andre ideer.
   – Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.
   – Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne.

  De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2020.

  1. Valg af dirigent

  Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

  2. Formandens beretning

  Temaer fra året der gik i Team Taasinge, sæsonen 2020, som var præget af Corona.
  Stor tak til de der har ydet ekstraordinær indsats for klubben.
  Opfordring at have fokus på køresikkerhed i alle situationer vi kommer ud for på landevejen, og gode input til, hvordan den kan forbedres – en ringeklokke er lovpligtig.

  Formandens beretning uploades på hjemmeside.

  Beretningen tages til efterretning.

  Formandens beretning kan ses her.

  3. Regnskabsaflæggelse

  Årets resultat er på kr. 124.384. Formuen er pr. 31/12 – 2020 på knapt kr. 538.260. Regnskabet enstemmigt vedtaget.

  4. Behandling af indkomne forslag

  2 forslag fra bestyrelsen:

  §1 Navn og hjemsted.
  Stk. 2 ændres til ’TT er hjemhørende i Svendborg Kommune

  §2 Formål
  Der tilføjes stk. 2
  Endvidere kan klubben støtte tiltag og arrangementer med udgangspunkt i alle former for cykelsport og socialt fællesskab, der kommer klubbens medlemmer til gode.

  Begge forslag vedtaget.

  5. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

  6. Godkendelse af budget

  Der forventes et underskud på 107.800, grundet klubtøj. Budget enstemmigt vedtaget.

 1. 7. Valg til bestyrelsen
  Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg og blev genvalgt.

 2. 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
  Thomas Ishøj genvalgt som suppleant.
 3. 9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
  Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisor suppleant.

 4. 10. Bemanding af udvalg
  Udgår
 5. 11. Eventuelt
  • Drøftelse af udvikling af klubbens kvindeafdeling – tiltag omkring åbne træninger og andre ideer.
   Svendborg MTB har succes med at skaffe nye medlemmer. Skal der laves kvindeafdeling, for at skaffe flere kvinder på medlemslisten? Linda samler kvinderne for at finde ud af hvordan det skal håndteres. Ildsjæle skal bære projektet. Kan vi lære af hvad Svendborg MTB har gjort? Idé kunne være flyer i byens cykelbutikker som kunne udleveres til kvinder der køber en racercykel.
  • Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.
   Hvordan tager vi bedst imod kommende medlemmer. Skal vi have fundet ildsjæle til at sikre den bedste indflyvning. Forslag er ’kampagneuge’ for nye medlemmer, som skal understøttes af ildsjæle og opslag i ugeavisen. Det skal løftes i fælles folk, og det kræver indsats fra alle.
   Tænk over hvor I kan hjælpe til generalforsamling 2021!
   Bestyrelsen fik til opgave, at finde ud af hvordan vi får flere til træning, måske via et spørgeskema.
   Et frø er sået i forhold til hvad vi gør – og gør i fællesskab.
  • Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne
   Indkøb af hometrainere til medlemmer som ikke selv har mulighed for at købe (bestyrelsen vil drøfte dette).

   

  Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

   

  Bestyrelsens konstituering:

  Bo Tønnesen, formand

  Linda Navne Frederiksen, næstformand

  Jesper Beese, kasserer

  Jesper Isaksen, løbsansvarlig

  Henrik Linaa, sekretær

  Thomas Ishøj, suppleant

   

  Generalforsamling 2021_1  Generalforsamling 2021_2  Generalforsamling 2021_3

  Generalforsamling 2021_4  Generalforsamling 2021_5  Generalforsamling 2021_6  Generalforsamling 2021_7

   

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 19.02.2020

Referent: Henrik Linaa

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen. Finn Egeholm og Linda Navne Frederiksen er på valg. Linda er villig til at genopstille.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Valgt i 2019 var Mogens Dyhr og Benny Hansen.
 10. Bemanding af udvalg. Tactic Cup-udvalg, opstartsudvalg, køreudvalg, klubmesterskabsudvalg, klubtursudvalg(2021-tur), klubfestudvalg, tøjudvalg.
 11. Eventuelt
  1. Drøftelse af træningstider
  2. Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne
  3. Drøftelse af reklamer eller ej på næste års klubsæt, herunder sponsorer
  4. Drøftelse af klublokale, herunder eventuelt nedsættelse af udvalg
  5. Orientering om Team Taasinges løbsafholdelse i Tactic Cup den 11. august 2020

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2019.

 

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Dagsorden gennemgået. Ingen yderligere punkter.

2. Formandens beretning

Temaer fra året der gik i Team Taasinge, herunder træning i dagligdagen og kørsel i private grupper, udfordringer fra sæsonen 2019, hvad god klubånd er samt årets aktiviteter. Tak til Kim Barren (blomsterpige) og René Caspersen (fotograf samt vedligehold af hjemmeside). Tanker omkring 2020.

Formandens beretning kan ses via dette link.
Flyer om aktiviteter kan ses her.

Beretningen tages til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse

Årets resultat er på kr. 108.107, 81. Formuen er pr. 31/12 – 2019 på knapt kr. 414.000 (ekskl. hensættelser på i alt kr. 40.043).
Regnskabet enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget

Budget giver mulighed for øgede aktiviteter, herunder mere tilskud til løb. Der er budgetteret med overskud på kr. 54.000. Budget godkendt.

7. Valg til bestyrelsen.

Linda Navne Frederiksen og Finn Egeholm er på valg. Finn ønskede ikke genvalg.
Jesper Beese vælges til bestyrelsen efter at have været suppleant. Linda genvælges.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen.

Thomas Ishøj vælges som suppleant

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisorsuppleant.

10. Bemanding af udvalg.

Tactic Cup-udvalg
Arne Andersen

Opstartsudvalg
Per Hybel og Asger Navne Sørensen

Køreudvalg
Finn Hansen, Arne Andersen og Lars Klinggaard

Klubmesterskabsudvalg
Claus Skipper og Iggy Franklin

Klubtursudvalg (2021-tur)
Thomas Ishøj

Klubfestudvalg
Mette Uth, Kenneth Skovsbo og Henrik Linaa

Tøjudvalg
Sune Milling, John Christensen og Brian Poulsen

11. Eventuelt

 1. Drøftelse af træningstider.
  Jesper Isaksen fortalte historikken omkring træningstider.
  Der kommer vejledende afstemning i forhold til køretid via facebook.
 2. Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Følgende blev nævnt:
  Øget tilskud til klubtøj.
  Tilskud til andre arrangementer, andre løb, ture.
  Hjemmetræner (til dem der ikke har muligheden hjemme) i forbindelse med klublokale.
  Goder til bestyrelsen.
  Team Taasinge alm. profiltøj.
  Tilskud til andet udstyr, hjelme, sko.
  Arrangement af nyt holdløb, hvor andre klubber inviteres.
  Det der vælges at bruge penge på, skal gavne flest mulige.
 3. Drøftelse af reklamer eller ej på næste års klubsæt, herunder sponsorer. Følgende blev nævnt:
  ’Rent’ sæt, kun reklamer på vesten.
  Forslag om mindre beløb fra sponsorer, hvor det nuværende 3 års beløb fordeles på 4 år. Sponsorers logo i samme farve for at undgå det spraglede
 4. Drøftelse af klublokale, herunder eventuelt nedsættelse af udvalg. Følgende blev nævnt:
  Svært at have klublokale for en cykelklub.
  Mulighed som opbevaringsrum for klubbens materialer. Fast ’eftertræningsmøde’, måske hver 3 uge.
  Der nedsættes ikke udvalg.
 5. Orientering om Team Taasinges løbsafholdelse i Tactic Cup den 11. august 2020.
  Opfordring fra Arne til at melde sig til Tactic Cup – muligheder for alle niveauer.
  Mere fokus på, at deltagere tænker over sikkerhed, med mulighed for diskvalificering ved brud på køreregler.
  Linda og Benny Hansen bliver vores tovholdere på arrangementet
  Ved tilmelding, skal man kunne stille med hjælper.
  Andre lokale sportsklubber kunne spørges om mulighed for hjælperassistance.
 6. Information.
  Klubaften 11. marts i Tåsingehallen med Trine Schmidt og Casper Folsach – begge OL – deltagere.
  Tøjaften hos Hardis onsdag d. 1. april
  Reminder omkring OK kort – vores sponsorat hos dem.
  Opslag på facebook omkring SEF – support Energi.

Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

Bestyrelsens konstituering:

Bo Tønnesen, formand
Linda Navne Frederiksen, næstformand
Jesper Beese, kasserer
Jesper Isaksen, løbsansvarlig
Henrik Linaa, sekretær
Thomas Ishøj, suppleant

Klubtøjsudvalg suppleres af Henrik Linaa og Claus Møller i forhold til bearbejdning af sponsorer.
Thomas Ishøj bliver kontaktperson for køreudvalget

Referat godkendt af dirigent Kim Barren

Årsberetning for sæsonen 2019

Formandens beretning for 2019

Generalforsamling 19. februar 2020

Beretningen tager et blik hen over årets begivenheder, men begynder med det helt jordnære, hvordan vi mødes til træning i dagligdagen. Jeg kommer til at gå lidt i detaljer, for det synes jeg situationen kræver. MEN jeg lover ikke at hænge nogen ud.

Emner:
– Træning i dagligdagen og kørsel i private grupper

– Jeg vil godt begynde med, at det overordnet set er min og bestyrelsens holdning, at folk må køre for sig selv eller i grupper som de lyster, uden at det opfattes som illoyalt overfor klubben – men at det skal gøres med god stil og ordentlighed.

– Vores navn Team Taasinge viser at klubben oprindeligt kommer fra en ø, og det er set før, at ø-samfund håndterer udviklingen på deres helt egen måde og kan være reserverede over for nye beboere. På samme måde kunne nogen måske tro, at kun cykelryttere der har boet på Tåsinge i mindst én generation, helst to, kan komme i betragtning som medlemmer af klubben.

Men det er forkert, Team Taasinge modtager ryttere fra andre klubber med åbne arme, uanset om det er fra Langeland eller Fyn, det er jeg selv et eksempel på. Jeg var i mange år kun medlem af SCC og derefter af både SCC og TT, og kørte i begge klubber, uden at der var én eneste i TT der havde ondt af det.

Det er for mig og se en del af Team Taasinges dna, at der er højt til loftet, der har altid været plads til landevejsryttere og mountainbikere, elitemotionister og søndagscyklister, høj og lav, tyk og tynd, ung og gammel, og det er en rummelighed vi skal hæge om og være stolte af.

Det har været fremme, som nogen af jer måske har bemærket, at der bliver kørt i private grupper, ved siden af klubbens officielle træninger. Jeg er selv medlem af flere grupper, og ved der findes mange andre grupper, nogle arrangeret på Messenger, andre i SMS-grupper, nogle skriver sammen pr. mail, og der er sikkert også nogen der ringer sammen og har en telefonkæde, eller bare aftaler turene på cyklen.

Den kultur har klubben ingen ønske om at blande sig i – der er plads i klubben til at køre med hvem man vil, på kryds og tværs. Det kan være man ikke kan træne på klubbens officielle træningstidspunkter, eller vejret spiller ind, eller man kører en privat tur hvor man af den ene eller anden gode grund ikke ønsker at invitere ”offentligheden” i Team Taasinge med.

Det der så ikke er i orden er, hvis man arrangerer private ture med det formål at holde bestemte personer ude fra gruppen, det vil være i strid med den rummelighed og ordentlighed jeg talte om før. Jeg ved, at nogen har følt det er det der er foregået i Team Taasinge, men det er overhovedet ikke sådan jeg selv har oplevet det, så havde jeg ikke deltaget.. men jeg synes at når nogen kan føle det sådan er det selvfølgelig rigtig trist.

Bestyrelsen vil ikke være betjent og dømme hvem der må køre med hvem og hvornår, på samme måde som bestyrelsen heller ikke er betjent over for medlemmer der ikke kører i klubtøj til klubtræninger, men det er altid velkomment at arrangøren annoncerer turen på Facebook, så andre har mulighed for at køre med, men det er op til folk selv.

Bestyrelsen synes heller ikke det er i orden, at private ture lægges på samme tid som klubbens officielle træninger – heller ikke forskudt med et kvarter, det vil også være dårlig stil.

Noget andet der ikke er i orden, er når et medlem laver et opslag på FB med en fælles tur, og der så samtidig er arrangeret en tur i en privat gruppe. Der er det rigtige at tage kontakt til ham der har lavet opslaget, så der er rene linjer.

Så kommer vi til

– Personkommentarer på Facebook
I 2019 har der et par gange været formuleringer på FB, som har overskredet grænsen. Allerede i marts var undertegnede ude med en løftet pegefinger og en opfordring til at holde på sine heste, før man sætter sig til tasterne med sine udgydelser, også selvom det ”bare” handler om en tvetydig smiley. Der blev sagt herfra, at det skrevne ord slår meget hårdere end det sagte, og det skrevne kan misforstås SÅ NEMT!

I juli måtte jeg indskærpe, at FB ikke skal bruges til at hænge enkeltpersoner ud.

Sidst på året var den så gal igen, hvor det endte med, at vi fra bestyrelsen fjernede opslagene med personkommentarer.

Så her kommer nogle regler om god skik på FB – Jeg synes det er lidt det samme som når man selv synes man er pissesjov på andres bekostning, skriv det ikke, medmindre du er 100 % sikker på, at den det går ud over også synes det er sjovt, og ikke over stregen. Og hvornår er man sikker på det, ja det må I selv regne ud..

Men tænk dig om når du skriver på FB. Det er ikke god skik at komme med negative personkommentarer, heller ikke indirekte. Selv om man er presset eller utilfreds med andre, så skriv det ikke eller skriv det personneutralt. Hvis der er nogen som
ikke overholder spillereglerne for klubben, så hjælp klubben og tag det med folk direkte, i stedet for at hænge dem ud på FB’s gabestok. Hvis man mener det er så alvorligt at bestyrelsen skal inddrages, så skriv til en fra bestyrelsen, og ikke på FB.

Bestyrelsen har belært af erfaringerne valgt fremover at skride ind over upassende og destruktive indlæg, og fjerne dem fra FB, de gør ikke noget godt for klubben, så må man gå et andet sted hen.

Som også tidligere skrevet er Team Taasinges FB-side egnet til meddelelser om ture, trænings fif, begivenheder, billeder, tur beskrivelser og andet cykelrelateret stof.

– Andre udfordringer i 2019

 • Færdselssikkerhed

– Det er en evig udfordring at sikre kørselsdisciplin, både af hensyn til færdselssikkerheden, men også for at bekæmpe vejvrede, der ophobes hos andre trafikanter. Bedste middel mod det er at køre ordentligt på vejene, og kommunikere med andre trafikanter, med smil, vink og tydelig accept at de har lige så meget ret til at være her som os.

– Den disciplinering, der er nødvendig sker på landevejen, hvor vi hjælper hinanden ved at blande os i hinandens kørestil, og ved at bevare en god tone, også når folk kommer til at dumme sig. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Arne Andersen, Jan O og Jesper Isaksen fra køreudvalget, for det er en svær udfordring køreudvalget er oppe imod, folk er deres egne, og tager ikke så gerne imod ordrer ”oppefra”. Men jeg tænker at køreudvalget er et vigtigt udvalg.

– Et eksempel på manglende færdselssikkerhed var her i sommer en gang, hvor vi kørte en større flok i stærk sidevind. Gruppen fyldte alt for meget, fordi alle i gruppen skulle sidde på viften, alle skulle jo have læ.
Jeg så et program i fjernsynet den anden dag, der hed ”Ekstreme Jernbaner”. På nogen bjergstrækninger bruger man flere lokomotiver for at komme i mål, på samme måde med TT, vi er jo kendt som det gule tog, vi skal da også bare bruge flere lokomotiver! Det vil sige at en eller flere ryttere på viften tager ansvar og laver en ny vifte bag den første – så ligger der to eller tre vifter efter hinanden, uden at vi fylder mere end når vi kører to på række!

 • Styrt

– Der har været mange styrt i 2019, jeg har talt mindst 10, jeg er desværre bange for at det er en landsdækkende tendens, men det skal ikke afholde Team Taasinge fra at bekæmpe udviklingen. Det er ikke sådan at jeg tror der skal lig på bordet, men jeg kunne ønske mig en endnu større opmærksomhed i trafikken fra dig og mig.

Heldigvis har vi i 2019 haft en sød blomsterpige, der har taget sig tid til at besøge folk og trøste dem med en buket klubblomster, skylder vi ikke Kim Barren en stor tak for det?

For at kunne give folk den opmærksomhed er Kim selvfølgelig afhængig af at blive gjort bekendt med, at nogen er styrtet, og der sker flere styrt end selv altid energiske Barren kan overkomme. Derfor er klubbens blomsterpolitik, at der som udgangspunkt gives blomster, når folk kører i Team Taasinge klubtøj og styrtet sker i forbindelse med træning eller løb. Eller hvis de er medlemmer og kommer alvorligt til skade.

På forhånd undskyld for dem der bliver overset – det er ikke udtryk for ond vilje eller sjuskeri, men kun – som alt andet i denne klub – at vi har at gøre med frivilligt arbejde af personer der ikke har ubegrænsede ressourcer.

– Eksempler på god klubånd

 • Når vi mødes på cyklen eller til klubspinning er der altid en god stemning, folk smiler og er glade.
 • Man kommer ikke uden om FotoRené, der ofte har brugt sin tid på at tage billeder af klubbens medlemmer i aktion, når han ikke har cyklet selv. Og så vedligeholder René klubbens hjemmeside og kalender. Skylder vi ikke René en stor tak for det? Hjemmesiden er i øvrigt et fantastisk godt arbejdsredskab og en guldgrube af informationer.
 • Frank Karlsen og Sune Milling er forholdsvis nye medlemmer, der med deres spørgelyst har været gode eksempler, som vi andre faktisk godt kan lære lidt af..
 • Skipper og Iggy er eksempler på medlemmer der tager et initiativ og melder sig til at arrangere klubmesterskaber på en helt ny måde over 4 gange, for at skabe mere opbakning og større spænding om udfaldet, og det er de lykkedes rigtig godt med.
 • Fyn Rundt: En flok aftaler at følges ad, og gruppen oplever 11 punkteringer! Da vi nærmer os målstregen mener sindssyge Iggy, at jeg absolut skal frem og spurte, selvom jeg er mør efter 180 km i tvivlsomt vejr – han skriger ad mig at jeg skal tage hans baghjul op gennem feltet – men jeg var slet ikke kommet frem til målstregen med de forreste, hvis ikke Mie på toppen af en af de onde bakker midt i løbet, hvor jeg var blevet sat, kigger sig over skulderen og ser jeg sidder der, og kører mig så med sin vanvittige hvilepuls op til fronten igen..
 • Tactic Cup, hvor jeg er blevet overmatchet af sidevindskørsel, pludselig sidder bag en to meter høj rytter fra Team Taasinge, godt nok i det forkerte tøj der giver mig læ, indtil jeg er kommet mig igen..
 • Stor opbakning fra jer medlemmer til arrangementerne i klubben.

 

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar – marts:
Spinning i Solo Fitness, MTB i skoven og vinterracer på landevej.
– Specifikt i forhold til spinning vil jeg sige tak til Jesper Møller og Skipper for virkelig gode spinningstimer – det er både rigtig hyggeligt at være et helt hold fra TT sammen, men også meget udbytterigt træningsmæssigt – jeg kan stærkt anbefale klubspinningen til folk der ikke er med..
Foredrag med landstræner Anders Lund og Jens Kasler fra DCU i Bølgen på Svendborg Idrætscenter. Tak Linaa.

Februar:
Generalforsamling – tre medlemmer af bestyrelsen på valg. Erik Holm afløst af Henrik Linaa, Jesper Isaksen og Bo Tønnesen genvalgt.
(Bestyrelsen konstituerede sig med Jesper Isaksen som løbskoordinator, Henrik Linaa som sekretær, Finn Egeholm som kasserer, Linda Frederiksen som næstformand og Bo Tønnesen som formand.)

– Præsentation af bestyrelsen

Linda:
Booking af møder og forplejning, Cykelstativer, Udlån af Garmin kamera.

Linaa:
Eventmager og Sponsorer.

Jesper:
TACTIC Cup, Tilmelding til klubstøttede løb, Nye medlemmer, Køreudvalg, hele vinteren tilmelding af spinning.

Suppleant Jesper Beese:
Har været inviteret med til bestyrelsens møder og haft mange input.

Finn Egeholm:
Efter 10 år i bestyrelsen har Finn valgt at stoppe, og sikken et aftryk du har gjort i bestyrelsesarbejdet! En arbejdshest der stabilt og loyalt passer på pengene, men oven i det hvert eneste år også har sørget for bogføring, kontingentopkrævninger, fakturering til sponsorer, cykeltøj, medlemsregisteret, OK sponsoraftale – og alt det andet der hører sig med. Et KÆMPEARBEJDE!!

For mig står du som repræsentant for den ånd, jeg synes der præger vores klub. Du er et meget ordentligt menneske, og du er ydmyg på en sympatisk måde. Du har ikke travlt med at stå i rampelyset, men er omvendt heller ikke bleg for at tage ansvar når det er på sin plads – fx tager du gerne kaptajnrollen på dig når vi cykler, og så kan du pifte! Og det med at passe på pengene der er du jo heller ikke værre end at du forholdsvis let kan presses til at give en omgang mere, når folkestemningen kræver det!

I bestyrelsen har jeg oplevet dig som 100 % loyalt bestyrelsesmedlem, og jeg begræder dit farvel – men kan ikke bebrejde dig noget som helst, der er fuld opbakning herfra.

Du har altid været stærk på cyklen, og da du ovenikøbet har valgt at stoppe din erhvervsaktive karriere sammen med Aase her til sommer, så er der fare for at du kommer til at køre endnu stærkere – alder er jo som bekendt ingen hindring i vores sport.

Jeg har ladet mig fortælle, at da du startede i Team Taasinge mødte du altid op på din citybike med fladt styr – er det rigtigt? Ringer genkendelsens klokke? På det seneste synes jeg oftere at se dig på cykel med brede dæk og bredt styr, så måske er du ved at vende tilbage til udgangspunktet??

Nå Finn, spøg til side, du får her en gave – et gavekort for to til spisestedet Resume.

1000 tak Finn for din indsats for klubben!

 

Foredrag med Team Trek-Segafredo’s danske chefkok Kim Rokkjær i Bølgen på Svendborg Idrætscenter. Tak Barren.

Marts:
Forårsopstart søndag den 17. marts på landevejsracer. Sluttede af med mad i Taasingehallens cafeteria. Tak Per Hybel og Asger Sørensen, tak klub for mad.

April:
Stjernetramp.

Tactic Cup arrangeret af Midtfyns Cykelklub v/Goe Bakke i Ringe. TT havde så mange tilmeldt i Grp. 2 at nogle blev tvangsflyttet. Det er selvfølgelig ikke optimalt. Arne og Skovsbo skal have tak for al jeres arbejde med Tactic Cup.

Første Afdeling af Team Taasinges klubmesterskab med mål ved Tvedskiltet. Stort fremmøde.

Maj:
Grejsdalsløbet i Vejle.

Bissen.

Tactic Cup i Jordløse/Håstrup, arrangeret af FSM.

Anden Afdeling af Team Taasinges klubmesterskab med mål ved Bøllemosen. Mindre fremmøde på grund af massivt regnvejr. Så lidt respekt er der efterhånden, at Skovsbo slog mig i spurten så let som at klø sig i nakken..

Træningslejr Harzen, en stor flok TT’ere afsted, tak for en fed tur til Thomas Ishøj og Jim Rasmussen.

Juni:
Carl Nielsen Touren.

Tactic Cup, arrangeret af LpDc ved Bøllemosegyden tæt på motorvejen ved Blommenslyst. Der er vist nogen der har vind i sejlene her i forsommeren, Skovsbo vinder i grp. 2!

August:
Ærø Rundt.

Fyen Rundt.

Tactic Cup, arrangeret af Gislev.

Hjerter Dame Touren.

Tactic Cup holdløb ved Refsvindinge, Nyborg arrangerer, men løbet afblæses på grund af alvorligt styrt, da SCC’s hold møder en traktor i et sving. Mie og Manolo kommer desværre begge til skade.

– Jeg opfordrer så mange som muligt til at tilmelde jer Tactic Cup, det er en let tilgængelig måde at komme ud og køre cykelløb med dine holdkammerater på samme niveau, og med – og mod – andre cykelklubber på Fyn.

September:
Tredje Afdeling af Team Taasinges Klubmesterskab, med mål på toppen af Egebjerg Bakke.

Fjerde Afdeling af Team Taasinges Klubmesterskab, bjergenkeltstart med mål på toppen af Bregninge Bakke. Samlet vinder af gruppe 3 blev Peter Sundberg, gruppe 2 David Nielsen og gruppe 1 fik jeg æren af.

Klubbens mester i 30 km enkeltstart i Fjordager blev Ulrik Rasmussen.

Tour de Kerteminde.

Oktober:
Alpetramp.

Klubspinning i Solo begynder.

November:
Afslutningsfest på Up Bar, tak til Henrik Linaa og Kenneth Skovsbo. Diverse priser uddelt.

December:
Indslag til spinning ”Vibe Cycling”.
Sjovt og anderledes at prøve, tak Linaa.

 

Tanker om 2020
– Det med pengene – det går ikke så godt..

 • Allerede på sidste års generalforsamling blev medlemmerne opfordret til at komme med forslag, men lige lidt har det hjulpet, vi bliver stadig rigere, og det er altså ikke en del af klubbens formål.
 • Vi skal nu i gang med arbejdet med nyt cykeltøj i Team Taasinge. Personligt er mit skab derhjemme ved at være fyldt op med cykeltøj, fordi jeg køber nyt hvert tredje år, selv om meget af tøjet ikke er slidt ned. Jeg har derfor forsigtigt spurgt i bestyrelsen, om vi ikke kunne bruge nogen af de mange penge på at få klubtøj uden sponsorfinansiering, og så til gengæld få tøj der ikke skal udskiftes hvert tredje år. En af udfordringerne ved det er at sponsorerne nok ikke vil spytte i kassen hvis de ikke kommer på tøjet. Men det drøfter vi under eventuelt..
 • Bestyrelsen konstituerer sig her efter generalforsamlingen, og der skal snarest tages stilling til hvilke løb, klubben støtter i 2020. Der er allerede besluttet at støtte Broløbet med 300,- kr. pr. deltager (Odense eller Århus) og
  50% af års-licens til Skovhuggeren. Det er ikke muligt at tilmelde via TT, så I skal hver enkelt tilmelde og betale. Tilskuddene ydes som refundering ved fremsendelse af kvittering til kassereren, og når kontingent for 2020 er betalt.
 • Jeg vil slutte af med at takke klubbens sponsorer og alle Jer medlemmer for Jeres indsats i klubben.

 

Og med de ord er formandens beretning slut..

’PARTYBREAKING NEWS’ – AFSLUTNINGSFEST 2019

Kære piger og drenge i Team Taasinge,

Cykelsæsonen er snart overstået, og det skal selvfølgelig fejre på behørig vis.

Derfor indbydes du til årets afslutningsfest, lørdag d. 9. november.

Afslutningsfesten afholdes igen i år på UP Bar (Crazy Daisy) i Frederiksgade og mødetidspunkt er kl. 19.00.

Fedtprocenten skal hæves, så der skal julesul på kroppen. Menuen leveres af Vindeby Slagteren og vil bestå af (ja, det er den gode gamle lækre kending):

Marineret sild m/karrysalat og æg
Kryddersild m/capers
Fiskefilet m/remoulade, citron og rejer
Æbleflæsk med flæsketerninger
Leverpostej m/bacon, champignon og rødbeder
Ribbensteg og medister m/rødkål
Røget laks m/peberrodssalat og asparges

Ris a´la mande med kirsebærsovs

Der serveres velkomstdrink i baren inden spisning.

Pris for denne udsøgte menu er kr. 240,- pr. pige/drenge.

Fra 19.00 – 23.00 har vi ’Team Taasinge-priser’ i baren.

Vi har udviklet og vil teste en ’lightudgave’ af det amerikanske lotteri, som sikrer, at alle uanset ’kl. 21.00 – tilstand’, kan overskue at være med 😊.

Der vil selvfølgelig også blive uddelt diverse priser for årets bedste præstationer og vi satser på at gentage “Året i billeder”.

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link.

Betaling skal ske til konto reg. nr. 9370 konto nr. 4562009278, med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29470431. Husk også navn på overførsel via MobilPay.

Når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn.

Allerede forhåndstilmeldte behøver selvfølgelig ikke tilmelde sig igen.

Tilmelding her

Seneste frist for tilmelding og betaling er søndag d. 3. november.

Er du nysgerrig, og vil se hvem der er meldt til – klik på nedenstående link (eller kopier til browser):

Se hvem der er forhåndstilmeldt

Yderligere information vil tilgå.

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.

Kom frisk, giv alt og gå mega træt hjem!

De bedste hilsner
Det festglade festudvalg – vi leverer!

Kenneth og Henrik

BREAKING NEWS KUN 2 MÅNEDER IGEN – AFSLUTNINGSFEST 2019

Så er der åbnet for forhåndstilmelding til dette års brag af en afslutningsfest.

Stedet bliver igen UPBar, dato og tid er 9. november (den havde alle formodentlig regnet ud) kl. 19.00.
Yderligere info, herunder pris for deltagelse, vil tilgå.

Konceptet bliver ‘business as usual’ og det er jo aldrig kedeligt i det gode selskab.

Forhåndstilmelding her

Se hvem der er forhåndstilmeldt

Vel mødt – Skovsbo og Linaa

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 06.02.2019

Referent: Jesper Isaksen

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab 2018.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Godkendelse af budget.
7. Valg til bestyrelsen. Bo, Jesper og Erik er på valg. Erik modtager ikke genvalg.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Bemanding af udvalg.
11. Eventuelt.

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2018

1. Valg af dirigent
Mogens Dyhr vælges og konstaterer at generalforsamling er lovlig varslet. Dagsorden gennemgås og der er ikke yderligere punkter.

2. Formandens beretning
Temaer er året der gik, herunder om en magiker der løste konflikt ved afholdelse af vores afdeling af Magic Sport Cup, tossede trafikanter og afgående bestyrelsesmedlem.
Formandens beretning kan ses via dette link.

3. Regnskab 2018
Finn Egholm gennemgår regnskabet der på trods af nyt tøj viser et pænt overskud på godt 16.000 kr. Vi er en velhavende forening med en formue på 305.000.
Klubben giver fortsat tilskud til tøj. Regnskabet godkendes uden kritiske kommentarer.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, 400 kr, på trods af at vi er velstående. Forslaget vedtages.

6. Godkendelse af budget
Der fremlægges budget med væsentlig øget aktivitet, men alligevel budgeret overskud på 43.000.
Det skyldes dels den store sponsorindtægt og mindre udgift til tøj. Kort debat herom.

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Erik Holm er på valg. Bo og Jesper er villig til at genopstille. Erik ønsker ikke genvalg.
Henrik Linaa vælgen ind i bestyrelsen i stedet for Erik. Bo og Jesper genvælges.

8. Valg af suppleant
Jesper Beese vælges som suppleant

9. Valg af revisor og revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor.
Benny Hansen vælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Bestyrtelsen har inden generalforsamling fået accept fra medlemmer til bemanding af diverse udvalg.

Magic Sport Cup udvalg:
Kenneth Skovsbo vil gerne afløses som Magic Sport Cup kontakt. Arne Andersen vil gerne indgå i samarbejdet.

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Asger Navne Sørensen

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Arne Andersen
Jan Olsen

Klubmesterskabeudvalg:
Claus Skipper
Iggy Franklin

Klubtursudvalg (til tur i 2020):
Thomas Ishøj (som selv supplerer udvalget med yderligere personer)

Klubfest udvalg:
Kenneth Skovsbo
Henrik Linaa
Der er allerede sendt invitation ud til d. 9/11-19

11. Eventuelt
Drøftelse af klubmesterskab: Skipper fremlægger oplæg til mesterskab over 3 løb. Der er debat om dato, køredage, evt hjælpere/sikkerhed.
Gerne forsøg aktivering af medlemmer som hjælpere. Skipper og Iggy vil arbejde videre ud fra inputs som kommer ind.

Drøftelse af brug af klubbens midler til glæde for medlemmerne. Forslag om at grupper kan tilmelde sig løb og få tilskud, hvor mange skal der til for at få tilskud (forslag min 3). De skal være offentlig annonceret på hjemmesiden så alle kan melde til, dvs det er en klubtur. Debat om evt. støtte til løb i udlandet. Synlighed giver også profilering for sponsorer og kan være med til at understøtte hvervning af fremtidige sponsorer

Drøftelse af klublokale herunder evt nedsættelse af udvalg. Drøftelse af opstart og afslutning af træning fra SG. Især afslutning af ture kunne være givende.

Manolo Garcia fra SCC fortæller om tirsdagsløb der er åbne for alle. I juni også løb på Golfbakken (12 omgange) Der kommer invitation. Det er god løbstræning og sjovt. Der er varm anbefaling fra dem der har prøvet.

Jørgen fortæller om tur fra sclerose foreningen. Der udgår ikke mindre end 8 hold fra Sydfyn. Nedenfor link med info og tilmelding. Alle penge går til støtte til Sclerose foreningen – MS Challenge

Jan O. fortæller om mulighed for licensløb. Licensløb kan mest fordelagtigt opnås via medlemskab af SCC. Opfordrer til at prøve det af.

Jan O. reklamerer for vintertræningen tirsdage og torsdage. 16.10 fra Solo.

Finn E. slår på at der stadig er plads til motionister og ligeledes at vi er er flere klubber lokalt som ikke er modstandere, men kan mødes alle steder i god stemning og støtte.

Generalforsamlingen lukkes af Mogens Dyhr med tak for fremmøde og god ro og orden.

Referatet er godkendt af dirigenten.