Indlæg

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 07.02.2024

Referent: Jesper Isaksen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen. Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg.
  Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges for 1 år af gangen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 10. Bemanding af udvalg
 11. Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2023.

1. Valg af dirigent

Barren vælges med applaus. Konstaterer generalforsamlingen er lovligt indkaldt

2. Formandens beretning

Takker for den gode deltagelse og de mange aktiviteter samt hvordan vi hjælper og støtter
hinanden.
Til sidst erkendtlighed til Jesper I og Thomas I. som tak for deres tid i bestyrelsen.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jesper Beese

Jesper B. aflægger årets regnskab. Der er stadig sund økonomi. Årets resultat er et mindre
underskud på godt 25.000 og en egenkapital på små 385.000 kr. jf. regnskabet.
Vedtages med applaus.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5. Godkendelse af budget

Der er stor udgift til nyt klubtøj i 2024, da klubben er velpolstret foreslås uændret kontingent.
Godkendes uden kommentarer.

6. Fastsættelse af kontingent

Der foreslås uændret kontingent som vedtages.

7. Valg til bestyrelsen

Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge genvælges.
Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år. Jane Pedersen og Peter
Sikora vælges begge således at bestyrelses udvides til 6 medlemmer.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen

Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges
for 1 år ad gangen. Kenn Frederiksen vælges.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant

Mogen Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
Begge genvælges.

10. Bemanding af udvalg

Opstart, Spar D Cup, tur udvalg, klubmesterskab og fest udvalg er alle dækket, men der er altid plads til flere.
Der er styr på alle udvalg. Der meldes ud omkring øvrige medlemmer efter behov.

11. Eventuelt

Opstart bliver 17.3.2024 Linda og Jane arrangerer.
Morten Bang redegører for Spar D Cup (tidl Tactic Cup). Det er meldt ud på hjemmesiden og FB.
Vi skal arrangere løb i maj. Tilmeldingsblanket kommer ud.
Der savnes hjælpere til arrangement af eget løb.
Der gives stadig 50 % tilskud til årskontingent til Skovhuggeren. Se hjemmesiden.
Der er kaptajnuddannelse 9.3.2024 afholdes i vores klublokale. Plads til mange flere
21.3.2024 klubaften med besøg af Brian Holm og Bastian Emil Goldschmidt
3.4.2024 klubaften hos Hardis
Næste vindue for tøjbestilling kommer i foråret så nye medlemmer kan få tøj.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således:
Formand Bo Tønnesen
Næstformand Linda Navne Frederiksen
Kasserer Jesper Beese
Bestyrelsesmedlem Henrik Linaa
Bestyrelsesmedlem og referent Jane Pedersen
Bestyrelsesmedlem Peter Sikora
Suppleant Ken Frederiksen

 

Referat fra opstartsmøde d. 27/2-2023 –  TT Ladies

Vi havde et godt møde, hvor vi snakkede om lidt af hvert.

Vi drøftede følgende:

 • Træningsdag er fortsat onsdag kl. 17.00, hvor vi mødes på Svendborg Gymnasium. Jeg laver en tur, når vi starter d. 22/3 Det kunne være dejligt, hvis andre også ville lave en tur.

Der vil blive skrevet på vores Facebookgruppe når vi kører.

Vi snakkede om, hvad vi kunne træne i den kommende sæson.

 • Rulleskift
 • Kursus i ”at ligge på hjul”
 • Intervaller
 • Fart på cyklen

Man kan altid byde ind med flere ideer!

Vi snakkede om træning.

Hvis der bliver to hold, bør der være en tovholder på hvert hold, da jeg ikke kan stå for begge. Viser det sig, at vi bliver to hold mødes vi stadig på gymnasiet inden vi træner.

Det er en god idé, at man har lidt grundform, når vi starter sæsonen.

Der blev forslået forskellige løb, som kunne være sjove at deltage i.

Hjerter Dame Tour d. 19/8

Ærø rundt d. 5/8

Grejsdalen og Fyn rundt d. 14/5.

Der udover kommer der flere andre løb i sæsonen.

Det kunne også være en mulighed at tage på en træningsweekend. Solveig har et sommerhus på Langeland, som måske kunne bruges.  Vi vil måske cykle Langeland rundt.

Der blev nævnt andre muligheder med en træningsweekend bl.a. Sportshotellet i Rebild Bakker.

Man er altid velkommen til, at skrive på vores facebookgruppe om stort og småt, gode ideer eller andet man gerne vil dele med de andre der vedrør cykling.

Alt i alt et frugtbart møde hvor vi alle havde en god mavefornemmelse til vores kommende sæson.

Glæder mig til at se jer til vores opstart d. 19. marts, hvor vi kører en social fællestur, hvor vi slutter af ved Lundby kiosken

Hilsen Linda

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 22.02.2023

Referent: Henrik Linaa

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg til bestyrelsen. Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
 • Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 • Bemanding af udvalg
 • Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2022.

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Året i billeder og tale fra Bo.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

Opfordring til at man støtter bedre op omkring/deltager i de planlagte fællestræninger.

Ros til Linda for start på TT-Ladies, som er blevet en succes.

Klubben har indgået partnerskab med DIF, omkring hjælp til veteraner der ønsker at cykle.

Beretning om/fra de forskellige cykelløb klubmedlemmer har deltaget i.

Opfordring til at deltage i TacTic – Cup.

Applaus til Henning Nørklit for DM-titel i enkeltstart.

Opfordring til medlemmer om at deltagelse i at arrangere DGI Holdløb lig løbet på Fyns Hoved i 2022. Bo hører fra dem der vil.

Stor opbakning/deltagelse i træning på gravel.

Træning – hvis du husker intensiteten udsætter du din aldringsproces (videnskabeligt bevist…) 🙂

Husk ’diplomaties kunst’ når du møder til træning.

Vigtig at ALLE husker regler for afbud fremadrettet. Skal ske dagen før, ellers vil man blive opkrævet klubbens udgift.

Tænk over hvordan du opfører dig på cyklen – og på sociale medier! Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. Beretningen lagt på www.teamtaasinge.dk.

3. Regnskabsaflæggelse v. Jesper Beese

Kassereren gennemgik regnskab.
Årets resultat er på kr. – 2.793. Formuen er pr. 31/12 – 2020 på kr. 460.516.
Regnskab enstemmigt vedtaget.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår kr. 400,-
Godkendt af generalforsamlingen

6. Godkendelse af budget

Der forventes et underskud på kr. – 2.100.
Budget godkendt

7. Valg til bestyrelsen
Bo Tønnesen, Jesper Isaksen og Henrik Linaa er på valg. Alle modtager genvalg.
Alle genvalgt.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Thomas Ishøj modtager genvalg.
Thomas Ishøj genvalgt.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvelg.
Begge genvalgt.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg – Linda
Festudvalg – Peter Skov (afholdes lørdag d. 11. november på Hemmingways)
’Tactic Cup’ – Thomas Ishøj, Linda F
Klubtursudvalg – Thomas Ishøj
Klubmesterskabsudvalg – Kristian Knudsen og Kenneth Skovsbo
Sponsorudvalg – Henrik L
Tøjudvalg – Jesper B og Henrik L m.fl.
Styrtudvalg – Kim Barren

11. Eventuelt

Hans Ole udtrykte meget tilfreds med nuværende klubtøj og så gerne vi fortsætter med Alé, opfordring til tilskud for flere løb.

Jesper Isaksen kommenterede at man altid kan melde potentielle løb ind

Linda opfordrede at man melder sig som frivillig til Bissen (Svendborg MTB) – hvis du kan, henvend dig til Linda.

Benny Hansen deltager i DCU-møde omkring sikkerhed på landevejen. DCU ønsker at sikkerheden hæves generelt. Borgerforslaget om 1,5 m afstand forventes at komme igen.

Peter Sikora så gerne at der blev træning lig Jan O. lavede for et par år siden. Formanden opfordrede Peter til at kontakte Jan O.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamling.
Formand Bo Tønnesen
Næstformand Linda Navne Frederiksen
Kasserer Jesper Beese
Bestyrelsesmedlem og referent Jesper Isaksen
Bestyrelsesmedlem Henrik Linaa
Suppleant Thomas Ishøj

 

Næste bestyrelsesmøde er 13. marts i klublokalet

 

Invitation til klubaften med Trine Schmidt og Allan ’Smeden’ Johansen, onsdag d. 8. marts kl. 19.00 i Taasinge Hallens lokaler.

Kære alle,

Så åbnes der for tilmelding til vores næste klubaften.

Vi få besøg af Trine Schmidt og Allan ’Smeden’ Johansen.

Trine har kørt som professionel på både landevej og bane. Hun har vundet flere medaljer ved EM og VM på banen. I 2008 var Trine med til OL i Beijing.

Allan kørte bl.a. flere år for Bjarne Riis og Team CSC, blev danmarksmester på landevej i 2006 og har kørt både Tour de France og Vuelta Espana.

Kom og hør spændende historier og anekdoter fra deres karrierer, og få indblik i den professionelle cykelverden for både damer og herrer. Samtidig får du som naturligvis mulighed for at stille spørgsmål til det du allerhelst vil høre om.

Læs mere om vores 2 gæster på nedenstående links:

https://da.wikipedia.org/wiki/Allan_Johansen

https://www.procyclingstats.com/rider/allan-johansen/2009

https://da.wikipedia.org/wiki/Trine_Schmidt

https://www.procyclingstats.com/rider/trine-schmidt/2018

Tilmelding på nedenstående link:

https://docs.google.com/…/1-GK9WiScwSMU4O7…/edit

/Henrik Linaa

Kære medlemmer at Team Taasinge cykelklub – Hermed invitation til næste års klubtur.

Turen går til Harzen i Kristi himmelfartsferien d. 18/5 til d. 21/5 – 2023

Hotellet er Relexa Harz Wald i Braunlage – se mere på https://www.relexa-hotel-braunlage.de/en

Der er tale om et **** hotel med fine forhold, og fantastisk beliggenhed.

Prisen for opholdet er kr. 2.495,- pr. person og inkluderer følgende:

 • 3 overnatninger i delt dobbeltværelse med balkon
 • 3 x stor morgenmadsbuffet (fredag, lørdag, og søndag)
 • 3 x aftenbuffet (torsdag, fredag, og lørdag)
 • Weissbier & sodavand
 • Parkeringskælder
 • Badekåbe og håndklæder på værelset
 • Aflåst cykelrum
 • Fri benyttelse af swimmingpool, saunaer, dampbade, og fitnesscenter.

Prisen er eksklusive turist skat 2,50 euro pr. pers. pr. nat som betales på stedet af den enkelte deltager.

Transport
Sker på egen hånd. Vi lægger selvfølgelig op til at man arrangerer samkørsel. Kører man f.eks. fra Svendborg torsdag morgen kl. 6 er man fremme ved middagstid, og så kan man fint nå en god tur på cyklen inden vi går i aftenbuffet ’en.

Tilmelding
Vi har fået lov til at reservere 20 dobbeltværelser (40 pladser) indtil 30. november hvorefter vores tilmeldingen vil være bindene.

Tilmelding vil derfor ske efter princippet ”først til mølle” og er bindende. Betaling skal ske til klubbens konto senest 14. marts 2023 (Opkrævning kommer til næste år).

Er der flere tilmeldinger end 40 vil jeg naturligvis forespørge hotellet om flere værelser.

Tilmelding med navn, e-mail og telefonnummer fortages på dette link:

https://docs.google.com/document/d/13vOz0IhWaCBVnxbkIG_LT-0w9xiucnQTWaU4_GoJ5nc/edit

Link til værelsesfordeling kommer senere

De bedste cykelhilsner
Team Taasinge

Thomas Ishøj
Klubtursansvarlig

’PARTYBREAKING NEWS’ – AFSLUTNINGSFEST 2022

Kære Team Taasinge medlemmer,

Cykelsæsonen er snart overstået, og det skal selvfølgelig fejres på behørig vis.

Derfor indbydes du til årets afslutningsfest, lørdag d. 12. november, som lig i 2021 holdes på ’Hemmingways’, Klosterplads.

Vi starter ud kl. 18.00 med lækker mad, og der vil som altid være hyggelig underholdning, uddeling af priser m.m. i løbet af aftenen. I vil løbende modtage yderligere information om arrangementet.

Særpris for velkomstdrink og buffet er kun kr. 150,- pr. deltager

Buffet leveres fra Vindeby Slagteren.

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link eller kopier til browser.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lXH8lUHT3jyY2sagK5wFiEX6XcB8zJnBlBNtsN8CtTY/edit

Betaling skal ske til reg. nr. 9370 konto nr. 4562009278, med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29470431.

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 6. november kl. 23.59.

Når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn på tilmeldingslisten – og nej du sætter ikke selv dit kryds .

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.

Kom frisk, giv alt og gå ret træt hjem!

De bedste hilsner

Festudvalget v/ Peter Fuentes Skov

Støt op om vores sponsor.

Mr. Hardis / Konrad inviterer igen på eksklusiv aften for Team Taasinges medlemmer, onsdag d. 9. november fra kl. 17.30, hvor du kan spare 20% på ALT i butikken.

Mr. Hardis / Konrad serverer drikkevarer og snacks.

Tilmelding senest mandag d. 7. november på nedenstående link (kopier evt. til din browser):

https://docs.google.com/document/d/1STeR84MmtcO7t5ZpjJQsUvhHIOIyLfXz6YDPT6VQ5Yg/edit

Ses vi til lidt TT-hygge? Selvfølgelig gør vi det!

 

Med venlig hilsen

Henrik Linaa, Bestyrelsen

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 21.02.2022

Referent: Henrik Linaa

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg til bestyrelsen. Linda Frederiksen og Jesper Beese er på valg. Begge modtager genvalg.
 • Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager genvalg.
 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogens Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 • Bemanding af udvalg
 • Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er medlemmer fra 2021.

1. Valg af dirigent

Kim Barren blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Temaer fra året der gik i Team Taasinge, sæsonen 2021.
Fokus på sikkerhedstiltag, vores køreregler – vi skal være endnu bedre til at passe på hinanden, og vise ’vejglæde’.
Formandens beretning uploades på hjemmeside.
Beretningen tages til efterretning.

3. Regnskabsaflæggelse

Årets resultat er på kr. – 125.324, primært grundet tilskud til cykeltøj. Formuen er pr. 31/12 – 2020
på knapt kr. 412.936. Regnskabet enstemmigt vedtaget og kan ses på hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag

“Team Taasinge betaler i 2022 ikke for bestemte cykelløb, men yder i stedet støtte til det enkelte medlems deltagelse i cykelløb efter eget valg.
Bestyrelsen beslutter om udenlandske løb kan komme i betragtning, og om støtten til medlemmet gives som en procentdel af deltagerprisen eller som fast beløb pr. medlem.” (Se hele forslaget her).
Generalforsamlingen kommenterede forslag positivt. Drøftelse af hvordan det håndteres nemmest.
Løb der deltages i profileres på klubbens facebookside, for at alle får mulighed for at deltage.
Det er landevejsløb der støttes.
Der var enighed om, at bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer uden nærmere afstemning.
Bestyrelsen melder snarest retningslinjer ud.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent, kr. 400, hvilket blev vedtaget.

6. Godkendelse af budget

Der forventes et overskud på 7.200,-  Budget enstemmigt vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen
Linda Navne Frederiksen og Jesper Beese er på valg. Begge modtager genvalg og blev genvalgt.

8. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Thomas Ishøj genvalgt som suppleant.

9. Valg af en revisor og en revisor suppleant
Mogens Dyhr genvælges som revisor. Benny Hansen genvælges som revisor suppleant.

10. Bemanding af udvalg
Opstartsudvalg – Asger
Festudvalg – Peter Skov
Sommer – køreudvalg – nedsættes ikke 2022
’Vinter – køreudvalg’ – Peter Skov, Henrik L
’Tactic Cup’ – Thomas Ishøj, Linda F
Klubtursudvalg – Thomas Ishøj
Klubmesterskabsudvalg – Kristian Knudsen og Kenneth Skovsbo
Sponsorudvalg – Henrik L
Tøjudvalg – Jesper B og Henrik L

11. Eventuelt

Klubben har fået en kvindeafdeling

11 piger har holdt møde for at lave opstart. Træning onsdage kl. 17, egen FB-gruppe til at starte med.
I alt 25 der er interesseret i at deltage. Træninger er åbne, så alle kan være med.
Applaus fra generalforsamlingen for Lindas indsats.

Drøftelse om udvikling af klubbens udvikling generelt – hvordan sikre vi “fødekæden” fremadrettet.

Muligheden for vi tilbyder ’åbne træninger’. Kræver ildsjæle som vil starte og følge op på tiltag.
Jakob, DGI fortalte at der kan hentes inspiration bl.a fra Nyborg Cykelklub. DGI kan også hjælpe med markedsføring.
Lars Wind Hansen, Morten Bang og Kim Barren tager teten.

Drøftelse af hvordan vi får aktiveret de medlemmer vi ikke ser.

Jakob, DGI gav input i forhold til at værne om dem der kommer til træning, at bruge indsatser mest fornuftigt og hvor det giver værdi.
Kasper Holm foreslog en ’trivselsundersøgelse’ blandt medlemmerne for at undersøge, hvad der måtte mangle i klubben.
Måske input til hvordan vi får aktiveret dem der aldrig kommer til træning.

Drøftelse af igen at bruge Facebook til træningsture.

Forslag fra Skipper, René Nymann og Carsten Kylling blev drøftet. Oplæg omkring intervaltræning, teknisk træning, sløjfeløb m.v.
Hele oplægget kan se her.
Torsdag som træningsdag.
Træninger lægges op på Facebook.

Sæson opstart 2022 bliver 20. marts.

KODE TIL BRØD – 66196

Kim Barren takkede for god ro orden, generalforsamlingen sluttede.

Bestyrelsens konstituering efter generalforsamling:
Bo Tønnesen, formand
Linda Navne Frederiksen, næstformand
Jesper Beese, kasserer
Jesper Isaksen, løbsansvarlig
Henrik Linaa, sekretær
Thomas Ishøj, suppleant

Invitation til Team Taasinge klubtour 2022 – Mallorca

 • Cykeloplevelser med dine klubkammerater der kombineres med hygge og afslapning.
 • 7 dage i 2-delt lejlighed på hotel Seaclub i Alcudia
 • Afrejse fra Billund 24. maj – hjemme igen 31. maj
 • Morgenmad + aftensmad’s buffet i hotellets gode restaurant
 • Mad ombord på flyet – transport til hotel – 20kg. bagage
 • Guidede ture til bla. Cap de Formentor, Sa Calobra, og Puig Major.
 • Sociale arrangementer/ture på hviledage
 • Samlet pris inkl. Ovenstående kr. 5.890,-
 • Mulighed for leje af cykel eller transport af egen cykel.

Link til info om hotellet.

Tilmelding skal ske via dette link.

OBS.: Turen vil kun blive gennemført ved minimum 10 tilmeldinger.

Depositum kr. 1.500,- betales 1. december – restbetaling 14. april.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt vedr. turen, kontakt da endelig Thomas Ishøj på tlf. 2728 7777.

De bedste cykelhilsner
Klubturs-udvalget

Thomas Ishøj

’PARTYBREAKING NEWS’ – AFSLUTNINGSFEST 2021

Kære piger og drenge i Team Taasinge,

Cykelsæsonen er snart overstået, og det skal selvfølgelig fejres på behørig vis.
Derfor indbydes du til årets afslutningsfest, lørdag d. 6. november.

Vi skal prøve noget nyt, da UpBar er lukket.

Vi skal i stedet være på Svendborgs nye ’insted’, for det modne og danselystne publikum, ’Hemmingways’.
’Hemmingways’ ligger på Klosterplads og i det lokale, der bl.a. har huset ’Heidi’s Bierbar, Banjen, Klostermoster og meget andet………..

Vi starter ud kl. 17.00 med lækker mad, og der vil som altid være hyggelig underholdning, uddeling af priser m.m. i løbet af aftenen. I vil løbende modtage yderligere information om arrangementet.

Pris for deltagelse i herligheden er kr. 250,- pr. pige/drenge.

Tilmelding til afslutningsfesten sker på nedenstående link (kopier evt. til browser):
Tilmeld dig her

Betaling skal ske til reg. nr. 9370 konto nr. 4562009278, med noten afslutningsfest og navn, eller på MobilPay til 29470431.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 31. oktober kl. 23.59.

Når din betaling er registreret, får du et ‘x’ ud for dit navn på tilmeldingslisten.

Vi glæder os til at se rigtigt mange cykelfestglade tosser – klubtøj er ikke påkrævet til dette arrangement.
Kom frisk, giv alt og gå ret træt hjem!

De bedste hilsner
Det festglade festudvalg – vi leverer!