Indlæg

Kære medlemmer af Team Taasinge

Allerførst vil vi fra bestyrelsen gerne sige tak for en god og konstruktiv generalforsamling.

Jvf. de nye vedtægtsændringer, har bestyrelsen nu mandat til at konstituere bestyrelsen på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvilket vi har afholdt onsdag d. 1. marts.

Efter gode drøftelser om Team Taasinges fremtidige organisering, samt individuel forventningsafstemning ind i opgaven, har vi enstemmigt konstitueret bestyrelsen som følger:

Formand: Bo Tønnesen
Næstformand: Mette Uth
Kassér: Finn Egeholm
Sekretær: Jesper Isaksen
Løbskoordinator: Erik Holm

Vi vil i organiseringen af Team Tåsinge være meget optaget af at give hvert bestyrelsesmedlem et område, som vi har givet fuldt mandat til at varetage og håndtere, hvorefter der pågår bestyrelsen en orientering på for året fastlagte møder.

Således har hvert udvalg en fast kontaktperson/bestyrelsesmedlem tilknyttet, således det er i den ramme, korrespondance foregår. Det skal på den måde være et fælles anliggende for både klubbens bestyrelse samt dens medlemmer at løfte og udføre de opgaver, der er givtige for et fortsat stærkt klubmiljø.

Vi har organiseret os på følgende måde:

Udvalg/opgave Tovholder
Sponsor- og tøjudvalg Finn
Opstartsudvalg Erik
Køreudvalg Jesper
Klubmesterskabsudvalg Erik
Festudvalg Mette
Magic Sport Cup Erik
Klubtursudvalg Jesper
Løbsarrangør Erik
Modtagelse af nye medlemmer Jesper
Hjemmeside/Facebook Mette


Klubben støtter i cykelåret 2017 følgende løb:

√ Stjernetramp
√ Carl Nielsen Tour
√ Fyn Rundt
√ Ærø Rundt
√ Hjerter dame Touren
√ Tour de Kerteminde
√ Alpetramp

For alle gælder det, at vi sammen, såvel på landevejen og ”bag om kulissen”, ønsker at opretholde et højt niveau af informations deling og ”service”, og derfor vil I også opleve, at der bliver afsendt mail fra klubbens mailadresse, med forskellige afsendere – afhængig af indhold og kontekst. Vi oplever en god energi og vilje til at fortsætte den fantastiske klubånd, vi har i Team Taasinge, og vi i bestyrelsen, vil gøre vores bedste for at løse opgaven.

Hermed vil jeg på bestyrelsens vegne, også endnu en gang benytte lejligheden til at sige mange slags tak for det kæmpe arbejde Skipper har lagt i rollen som formand.
Dernæst en tak for Bjarkes mangeårige opbakning og arbejde ligeledes i bestyrelsen.

Det giver mig samtidig anledning til at sige tillykke til Bo Tønnesen med formandskabet i TT – vi kunne ikke have valgt en bedre substitut for Skipper. Tak fordi du har sagt ja til at påtage dig opgaven. Vi ser meget frem til samarbejdet med dig.
Jesper har ligeledes påtaget sig betydelige opgaver, og det virker som en god sammensætning og fordeling af kompetencer i bestyrelsen.
Vi ser meget frem til et spændende cykel år 2017 og glæder os til sammenhold, glæde og begejstring, både på og uden for ”cykelbanen”.

På falderebet skal jeg minde om, at der er tilmelding til foreløbig to arrangementer, nemlig hhv. opstart d. 19. marts samt foredrag med Michael Rasmussen d. 31. marts.

Med ønsket om god vind i de gule sejl,

På bestyrelsens vegne
Mette Uth

Årsberetning for sæsonen 2017

 

Team Taasinges generalforsamling den 21. februar 2018

2017 har været et udfordrende år. Ikke nok med at cykelvejret har været imod – DMI siger at sommeren 2017 var den vådeste, solfattigste og koldeste siden 2005! Fremmødet til træning har heller ikke været overvældende. Men værre endnu var det, at Claus Skipper stoppede som formand. Skipper har heldigvis været meget hjælpsom og loyal med gode råd. 1000 tak for det Skipper!

Jeg undskylder på forhånd, hvis beretningen her ikke får det hele med – klubben er vidtforgrenet. MEN jeg synes samtidig at det er noget af det der gør klubben unik – at vi har en klub med både landevejsracer, sommer som vinter, MTB, og spinning. Også klubbens menneskemateriale er meget varieret – det spænder lige fra motionisten, der elsker den friske og sunde luft og dejlig natur. Supermotionisten der elsker fart og spænding, samarbejde i rulleskift og høj puls i bakke- og skiltespurter. Og elitemotionisten der nørder i watt, ftp og fedtprocent, og elsker at arbejde med at flytte personlige grænser.

Vi kan måske genkende lidt af os selv i alle tre kategorier. Jeg tænker det er en af klubbens styrker at rumme det hele, i modsætning til andre klubber, der fx har alle deres deltagere i Magic Cup til at køre i den bedste gruppe af 5 mulige.

Klubbens mange grene giver også udfordringer. Bestyrelsen har forsøgt at fremme rummeligheden, ved at fokusere på hvad vi er fælles om. Glæden ved at cykle, gerne flere i flok, er ligesom det fælles udgangspunkt, og så ta´r vi den derfra. At undgå ulykker og uheld er en stor prioritet, og bekæmpelse af vejvrede er utrolig vigtigt. For bilisterne falder over os, når irritation og frustration over cyklister skal ud.

Klubben har i 2017 meldt sig ind i DGI, ikke for at ensrette folks ambitioner, dem der helst vil vinde cykelløb er lige så velkomne som de altid har været. MEN for at få hjælp/få nogle værktøjer fra DGI’s store værktøjskasse. Det har klubben allerede haft glæde af ved et kaptajnkursus, og jeg tænker ikke det stopper her. Meningen med kaptajner er jo ikke en militaristisk form for cykling, men at hjælpe den enkelte gruppe med at finde en fornuftig balance mellem struktur og impulsive handlinger. Sådan at en træningsaften ikke ender i hat og briller med indianerkørsel i højre og venstre side af vejen og vilde aktioner. Men også at der under betryggende former er plads til det frie initiativ, det giver lidt dejligt spræl på turen, og giver alle udbytte af træningen uanset niveau.

Køreudvalget har i foråret udmeldt retningslinjer for kørsel i grupper, og indført opdeling i grupper allerede på gymnasiet. Der er også foreslået forskellige køretider, for eksempel blev køretiden kl. 18 droppet på grund af tilbagemeldinger fra medlemmer, selv om det også betød at nogle få medlemmer ikke kunne træne med på hverdage.

Team 28 har været velkørende. Derfor er jeg også glad for at Jørn Pedersen gerne vil stå på mål for et TT old boys/girls-hold, som måske kunne samles bare 1 formiddag om ugen – f.eks. onsdag. Nok et 60+ hold som har forladt arbejdsmarkedet. Til gengæld skal andre tage over på TT 28, og hvad med TT 25?

Det er alt sammen meget vigtige spørgsmål som det nye køreudvalg skal forholde sig til.

Vi i bestyrelsen opfordrer til, at det nye køreudvalg bevarer fokus på sikkerhed og udnyttelse af de medlemmer der var på kaptajnkursus, og at både hjemmesiden som facebook bruges til meddelelser til medlemmerne.

Jesper Isaksen har arbejdet lidt i forsikringer hos både DGI og DCU som vi også er medlem af. Meldingerne er, at der ikke er et juridisk ansvar forbundet med at have 16 eller 17-årige med på træningsture. Eventuel skade vil normalt ikke kunne henføres til andre, heller ikke en holdkaptajn. Derfor er det også en god ide for alle cykelryttere at have en ulykkesforsikring. Skader på cykel og tøj skal dækkes af egen indboforsikring.

Jeg er imponeret over de frivillige i klubben, der i 2017 har sørget for at føre de mange aktiviteter ud i livet. Både dem der har arbejdet i kulissen med sponsorer, tøjdesign, hjemmeside, men også dem der stiller sig op til klubmesterskab og klubfest og tager ordet, og fører os andre sikkert gennem præmieoverrækkelser og lotteri.

Desværre har Mette Uth meddelt ikke at genopstille til bestyrelsen. Mette har særlige evner til at organisere på en effektiv men også meget ordentlig facon, og Mette har en skarp pen. Du vil blive savnet. Tak Mette for din indsats i Team Taasinge!

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar:

Spinning i Solo Fitness tirsdag og torsdag, Claus Skipper som sædvanlig tovholder og indpisker.

MTB og vinterracer flere gange om ugen.

 

Februar:

Klubaften om arv og skifte i Danske Bank.

Generalforsamling i Team Taasinge – to bestyrelsesmedlemmer trådte ud. Claus Skipper og Bjarke Nielsen blev afløst af Jesper Isaksen og Bo Tønnesen.

 

Marts:

Bestyrelsen konstituerede sig – Erik Holm løbskoordinator, Jesper Isaksen sekretær, Finn Egeholm kasserer, Mette Uth næstformand, Bo Tønnesen formand.

Køreudvalget fastlagde retningslinjer. Medlemmer var Lars Bagge-Hansen, Lars Klingaard og Jesper Isaksen.

Forårsopstart Team Taasinge på landevejsracer – 70 TT’ere var på rundtur på Taasinge og mad på Bregninge Kro. Per Hybel, Kim Barren og Claus Skipper arrangører.

Tåsingeløbet 32 km MTB på sti og spor, bakke op og bakke ned – 83 deltagere gennemførte, Asger Sørensen nr. 2 – flot arrangeret af Team Taasinge, med Claus Skipper i front. I år med 38 km den 25. marts (Video fra Tåsinge løbet 2017).

Foredragsaften hos Sydfyns Elforsyning for ca. 100 TT’ere med Michael Rasmussen og mad fra Wok House. Mette Uth var arrangør.

 

April:

Stjernetramp 30 TT’ere tilmeldt, Claus Møller nr. 4.

Magic Cup 42 TT’ere tilmeldt. Første afdeling på Skovmøllebakken i storm og slud, arrangeret af SCC. Flemming Nielsen nr. 1 i gruppe 6.

 

Maj:

Træningslejr Harzen 29 TT’ere afsted, Stefan Høy Madsen og Jim Rasmussen var chefer.

Magic Cup i Kerteminde, arrangeret af KCK. Claus Hybel nr. 1 i gruppe 4. Flemming Nielsen nr. 1 i gruppe 6.

Kaptajnkursus arrangeret af DGI, med både teori og praksis. Deltagere Allan Christensen, Hanne Andersen, Claus Beck Larsen, Claus Hybel, Lars Klinggaard, Jesper Isaksen, Kirsten Johansen, Lars Lind Rosenfeldt Finsen, Lene Ørskov, Hans Ole Olsen.

Carl Nielsen Touren 21 TT’ere tilmeldt.

 

Juni:

Fyen Rundt, 36 TT’ere tilmeldt.

Magic Cup, arrangeret af LpDc. Flemming Nielsen nr. 1 i gruppe 6.

 

August:

Ærø Rundt 24 TT’ere tilmeldt, Brian Sørensen nr. 4.

Magic Cup, arrangeret af ALÈ.

Hjerter Dame Touren, 4 TT’ere tilmeldt (Billede fra Hjerter Dame Touren).

Magic Cup holdløb ved Ringe, Kæden arrangerer. Flemming Nielsen vinder samlet gruppe 6, og Team Taasinge vinder holdkonkurrencen med 266,7 point foran NCK med 266,0 point.

Malurt i bægeret – cupledelsen tildeler Team Taasinge en advarsel for usportslig opførsel.

 

September:

Klubmesterskab på Sydtåsinge, 30 TT’ere opdelt i to grupper. Klubmester blev Iggy Franklin, vinder af gruppe 2 blev Ole Hye Nielsen. Cheferne var Lars Klinggaard og Søren Egelund.

Tour de Kerteminde, 8 TT’ere tilmeldt.

 

Oktober:

Alpetramp, 19 TT’ere tilmeldt.

Vintertræning starter op igen. Jesper Isaksen er tovholder på Team Taasinge spinning i Solo, Claus Skipper er skipper.

 

November:

Afslutningsfest på Up Bar, arrangører var Henrik Linaa, Mette Uth og Kenneth Skovsbo. Kim Barren mfl. havde sørget for sponsorgaver til lotteriet. Diverse priser uddelt.

Prøvning og bestilling af nyt klubtøj hos Mr. Hardis. Sponsorudvalg Claus Beck Larsen, Finn Egeholm, Iggy Franklin og Claus Møller fik sponsorerne på plads, leverandøraftale i hus, tøjet designet, arrangeret prøveaften, og snart også udlevering.

 

Hvad ellers var nyt i 2017?

Ny hjemmeside:

http://teamtaasinge.dk/

Som Jan O. på et tidspunkt rigtigt sagde til mig, en hjemmeside er et visitkort, men vi håber at medlemmerne vil besøge siden jævnligt, og gøre opmærksom når noget mangler. Heldigvis har René Caspersen påtaget sig at tilpasse og ajourføre hjemmesiden, jeg håber I vil bakke op om det ved at føde René med løbsberetninger og billeder.

Team Taasinge på Facebook er en lukket gruppe, der kun kan læses af medlemmer af klubben. 150 medlemmer på FB ud af 175 medlemmer i alt vidner om stor andel på FB.

Nyt system til medlemsadministration Conventus. Som også sørger for at klubben overholder den nye databeskyttelseslov.

Tanker om 2018

Bestyrelsen og klubben er dybt afhængige af at i medlemmer også i 2018 tager del i udvalgsarbejdet. Det er bestyrelsens politik at uddelegere opgaver, sådan at bestyrelsen tager ansvaret for rammerne, mens medlemmerne tager ansvaret for de løbende aktiviteter. Derfor er dagens punkt 10 også så vigtigt, for bliver et udvalg ikke nedsat bliver aktiviteten ikke til noget. Man kan ikke regne med, at sidste års frivillige også stiller op i år. Meld dig til en opgave!

Som medlemmer skal I til gengæld også bakke op, når nogen arrangerer noget. Klubbens træningslejr i Ebeltoft den 10-13. maj bliver ikke til noget, hvis ikke 30 tilmelder sig. Pt. er vi 24. Jeg tror kun der er en uge tilbage at få det gjort i.

Jeg vil også opfordre til, at I bakker op om de officielle træningstider, og hvis der er behov for at køre på andre tidspunkter at I melder det ud på FB, så andre har mulighed for at tilslutte sig.

Af hensyn til klubben og sponsorerne er det god stil at køre i klubtøjet til træning. Til løb er det et krav.

Efter denne lille opsang vil jeg takke klubbens sponsorer, som er med til at gøre det hele muligt, bak dem også op i hverdagen når I kan!

Til sidst tak til bestyrelsen for veludført arbejde i 2017, jeg synes der er god kemi og god arbejdsfordeling.

Tak for ordet.

Af Kim Barren

TT-fest i højt gear
Det gule tog er kendt på de fynske veje. Men den første lørdag i november var cykeltøjet skiftet ud med festtøjet. Og mødestedet var Up Bar i festgaden Frederiksgade Svendborg.

2017-udgaven af Team Taasinges afslutningsfest var igen lagt i hænderne på festudvalget Skovsbo og Linaa. Og lad det være skrevet med det samme. De sørgede endnu en gang for at skabe rammerne om en god fest sammen med Mark og Jonas bag baren. Så var det op til 29 mand samt Linda at sørge for festen.
Og det gjorde alle deres bedste til. Og lidt mere. Allerede fra fordrinken var stemningen lagt, og det fortsatte, da vi blev bænket ved tre langborde. Der gik ikke mange minutter før snakken, de gode historier fra landevejen og MTB-sporene, grinene og dårlige vittigheder fløj over bordene, mens tallerkenerne blev fyldt op med årets første julefrokost-sild, fiskefileter, laks, rejer, lun leverpostej, flæskesteg, medisterpølse, rødkål, æbleflæsk samt andre lækkerier fra Vindeby Slagteren. Og selvfølgelig sluttede vi af med ris-a-la-mande. Og ja, Hans Ole blev vinderen af mandelgaven. En løgpølse.

Nå ja, vi fik også smagt på øllerne. Så meget at vi tømte Up Bar for Tuborgs juleøl, men heldigvis var der nok Albani tilbage. Snaps og de små shorts røg ned med samme fart, som når vi kører skiltespurt ved Tved-skiltet.

Men ingen TT-fest uden amerikansk lotteri. Igen i år havde klubbens sponsorer i overdådigt gavmildhed skænket præmier til ”nærmest den store guldmedalje”. Lige fra vin, sportstasker, proteinbarer, cykelpumper og over gavekort til hotdogs og kakaomælk, kagemand, apotekerens hemmelige pose, samt legoklodser. Og årets ærespræmie en ny cykelhjelm, der først sendes på markedet i 2018. Vi glæder os til at se den på ex-formandens hoved, når 2018-sæsonen starter.

En anden TT-tradition er uddeling af en række hædersbevisninger med tilhørende verbaler roser fra Linaa. Og der blev uddelt en række titler.
Årets rytter blev Claus Skipper,
Brian Sørensen fik titlen Up-coming-man selv om han har rundet de 50 år -:)
Jim og Stefan blev årets Dream-Team,
Nicky årets newcomer,
Årets kraftværk på landevejene blev Lennie-overtrækstøj-er-opreklameret,
Årets underspiller gik til Thomas Ishøj,
mens den hæderkronede Hugo Challenge for andet år i streg velfortjent endte hos Lars Bagge-Hansen der rundede 16.000 km på cyklen.
Nå ja og skribenten bag ordene her fik diplomet og titlen Årets TT’er.
Og inden der blev lukket op for andre gæster i Up Bar fik Claus Hybel en flot fødselsdag-sang , da han rundede 2×24 år.

Hvad der videre skete, da datoen var skiftet fra den 4. november til den 5. november vides ikke, da skribenten var listet af. Men at TT-festen først kørte i garage tidlig søndag morgen var helt sikkert.
Og hvem ved. Nogle af jer, der ikke var med i år – får helt sikkert muligheden i 2018. Der skal vi nemlig igen til TT-fest. Vi andre er i hvert fald endnu en gang deltagere. Så mon ikke vi ses til TT-fest i 2018.

Billeder fra 2017 festen findes her

 

Referat fra Team Taasinges generalforsamling 22.02.2017

Referent: Bjarke Romby Nielsen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2016
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2017 bliver 400 kr.
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
7. Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen
8. Valg af formand. Claus skipper er på valg, og modtager ikke genvalg. Punktet udgår,
hvis forslag til ændring af vedtægter under punkt 7 vedtages
9. Valg til bestyrelsen. Bjarke og Erik Holm er på valg. Erik Holm modtager genvalg.
10. Valg af suppleant til bestyrelsen. (Lene Ørskov er suppleant)
11. Valg af revisor samt revisor suppleant. (Mogens Dyhr er revisor og Jesper Isaksen er
revisor suppleant)
12. Bemanding af diverse udvalg
13. Evt.
De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling er: Medlemmer fra 2016

1. Valg af dirigent:
Kim Barren blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning er vedhæftet som bilag til dette referat.

3. Regnskab 2016.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Regnskab er vedhæftet som bilag til dette
referat.

4. Fastsættelse af kontingent.
Med udgangspunkt i budgettet for 2017 blev kontingent for det kommende år fastsat til
400,- kr.

5. Budget 2017.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. Budget er vedhæftet som bilag til dette
referat.

6. Behandling af indkomne forslag.
Hans Ole Olsen havde stillet modforslag til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Hans Oles forslag blev behandlet sideløbende med behandlingen af punkt 7.

7. Forslag til ændring af vedtægter fra bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev efter gennemgang og diskussion
enstemmigt vedtaget med følgende tilføjelse til § 6 stk. 1: ”Minimum tre medlemmer
vælges i ulige år og minimum to i lige år”.

8. Valg af formand.
Punktet udgik i henhold til de nye vedtægter.

9. Valg til bestyrelsen.
Erik Holm blev genvalgt.
Bo Tønnesen og Jesper Isaksen er nye medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Lene Ørskov blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Mogens Dyhr blev genvalgt som revisor, Hans Ole Olsen blev valgt som revisorsuppleant.

12. Bemanding af diverse udvalg.
Sponsor- og tøjudvalg:
Claus Beck Larsen
Iggy Franklin
Kenneth Skovsbo
Claus Møller

Opstartsudvalg:
Per Hybel
Claus Skipper

Køreudvalg:
Jesper Isaksen
Lars Klinggaard
Lars Bagge-Hansen

Klubmesterskabsudvalg:
Lars Klinggaard
Søren Egelund

Festudvalg:
Mette Uth
Henrik Linaa
Kenneth Skovsbo

Magic Sport Cup udvalg:
Erik Holm
Kenneth Skovsbo
Iggy Franklin

Klubturs udvalg:
Stefan Madsen
Linda Navne Frederiksen
Kim Barren

Hjemmeside / facebookudvalg:
Mette Uth
Kim Barren

13. Eventuelt.
– Linda ønskede hjælpere til MTB-løb Bissen.
– Claus Beck Larsen foreslog mere fleksible træningstider. Det ligger i køreudvalget.
– Mikael Mose foreslog en rundspørge blandt medlemmerne med henblik på at
klarlægge, hvorfor der ikke kommer flere til træning.