Generalforsamling 2018

Team Taasinge indkalder til generalforsamling Onsdag d. 21-02-2018 kl. 19.00

DOG vil der være mulighed for en bid mad kl. 18.00, mere herom senere, men håber at se rigtig mange.

Sted: Tåsinge-Hallen, Eskærvej 65, 5700 Svendborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2017
 4. Behandling af indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 400 kr.
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen for en 2-årig periode. Finn Egeholm og Mette Uth er på valg.
  Mette Uth ønsker ikke genvalg.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen for 1-årig periode (Lene Ørskov er suppleant)
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant (Mogens Dyhr er revisor og Hans Ole Olsen er revisorsuppleant)
 10. Bemanding af udvalg
  – Opstartsudvalg
  – Køreudvalg
  – Klubtursudvalg
  – Magic Sport Cup udvalg
  – Klubmesterskabsudvalg
  – Festudvalg
  – Sponsoraktivitetsudvalg?
  – Andet?
 11. Eventuelt

De stemmeberettigede på TT’s generalforsamling 2018 er: Medlemmer fra 2017.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Team Taasinge

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.