Indlæg

Kære Team Taasinge medlem

I forlængelse af, at forsamlingsforbudet nu er hævet fra 10 til 50 personer, skal bestyrelsen hermed informere om, at det fra og med 8/6-2020 er kørerreglerne jf. hjemmesiden der gælder for træningerne.

Du finder kørerreglerne her: http://teamtaasinge.dk/koereregler/

Det betyder bl.a. at det maksimale antal pr. gruppe er 12 personer.

Husk fortsat at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i øvrigt.

Vi har fået mange postive tilbagemeldinger ift. tilmeldingsproceduren på Facebook til træningerne – så denne del har vi valgt at holde fast i fremadrettet.

På bestyrelsens vegne
Jesper Beese
Kasserer

Nyt fra køreudvalget 17.03.2019

Efter en fin opstart d. 17.03.2019, er det tid til af få gang i træningen. Vi håber på en lige så forrygende sæson som sidste år, med mange gode og sikre timer på cyklerne.

Køredage er de velkendte: tirsdage, torsdage og søndage.

VI starter stadig fra gymnasiets parkeringsplads.

Starttidspunkt tirsdag og torsdag skifter over sæsonen med nedenstående skabelon:

Fra 19.3.        kl 16.30

Fra 02.4.        kl 17.00

Fra 24.9         kl 16.30

Søndage er det altid kl 09.00

Vi må se hvad der sker med sommertid. Måske kan sæsonen forlænges, evt. med yderligere flytning af starttid. Mere herom senere.

Sikkerhed:

Vi vil gerne slå et slag for sikkerheden. Sidste år skete der uheld i de første uger, som måske kunne være undgået, med lidt øvelser.

Det allervigtigste for sikkerheden er, at gruppen hurtigt kan komme ind og køre 1 og 1. Det er overordentlig vigtigt, at alle er sikre i den øvelse.

Når vi kører rulleskift kører vi meget tæt, også her er det vigtigt at alle er sikre.

Vi anbefaler derfor, at alle grupper i opstarten, bruger en lille del af turen på at øve disse simple, men vigtige elementer. Det absolut mest perfekte sted at øve det, er på cykelstien langs med rute 8 fra Kværndrup og vest på. Der kan være mange grupper på stien samtidig. En tur eller to frem og tilbage med øvelser, og så videre ud på de fynske landeveje, vil være optimalt.

Nedenfor link til årets udgave af køreregler, som også ligger på hjemmesiden under menupunktet “Om os”. Her står mere om grupper, brug af Facebook, rulleskift mm.

Holdkaptajner:

Der er en gruppe TT’ere, der er øvede i denne vigtige funktion. Jo flere potentielle kaptajner der er, jo lettere er det hurtigt at få lavet grupper med passende sammensætning og komme afsted. I princippet kan enhver erfaren rytter klare dette.

Bestyrelsen vil gerne finansiere et kaptajn, kursus kun for TT’ere, hvis der er ønske herom. Det er et sjovt og lærerigt kursus, arrangeret af DGI, som løber over nogle timer en lørdag. Meld tilbage til bestyrelsen hvis du er interesseret.

Med venlig hilsen

Arne, Jan O. og Jesper I.

 

Køreregler:

Se dette link – køreregler

 

Referat fra møde i køreudvalget 05.03.2018

 

På generalforsamlingen blev der anbefalet at udvalget supplerede sig med et medlem som kører blandt de hurtige i klubben.

Udvalget har fået lokket Jan O med i udvalget og er derudover bestående af Lars Bagge-Hansen, Arne Andersen og Jesper Isaksen.

 

Køretider:

Tirsdag og torsdag:

20.03. & 22.03.2018 startes kl. 16.30

27.03.2018 til 20.09.2018 startes kl. 17.00

25.09.2018 og resten af sæsonen til 25.10.2018 startes kl. 16.30

Søndag: hele sæsonen kl. 09.00

Alle dage er der afgang fra Gymnasiets parkeringsplads.

 

Vi ved der er nogle der ikke kan nå til start kl. 17 pga. arbejde.

Vi vil som forsøg lade en gruppe køre tilbage til gymnasiet og samle op kl. 18. Det kræver dog at interesserede melder sig på Facebook senest kl. 16.

Vi tror og håber at alle vil hjælpe kammerater på den måde. Der vil forsøges lavet en form for turnus så alle grupper hjælper med det.

Ordningen evalueres i begyndelsen af maj.

Udvalget opfordrer alle til at komme med kommentarer og forslag via FB gruppen når ordningen er sat i gang.

 

Hvis ovenstående ikke fungerer overvejer vi at vurdere om 2 opstartstider tirsdag og torsdag er en mulighed.

 

Køreregler:

Vi skønner de stadig er gode. Der bliver suppleret med afsnit om kørsel ved intervaltræning. Der skal køres i grupper på max 4 personer af hensyn til sikkerhed.

 

Hold:

Oldboys/girls hold med Jørn som tovholder. Det bliver formiddagskørsel. Der kommer mail om dette.

TT28: Arne og Lars tænkes at være tovholdere. Lars skal naturligvis spørges.

TT28+: Ved ikke om navnet er dækkende. Tænkt som et hold der starter med ca. 28 i snit og vil øges i takt med bedre form. Klaus Højbjerg og Kristian er spurgt og er interesserede.

Gruppe 2-3: Er ikke specielt definerede og bestemmes af fremmødet. Der var en række kræfter der var potentielle kaptajner. De skal spørges igen.

Gruppe 1: Jan O. samler vanligvis en gruppe, indimellem til intervaltræning, meldt ud på FB inden træning. Også andre gode kræfter tager en hurtig gruppe. De skal også spørges igen.

 

I håb om at så mange som muligt tropper op til træning vil opfordre alle til at sende turbeskrivelser, gerne med billeder, til hjemmesiden.

René kan hjælpe med at lægge det ind og kan kontaktes på mail@renecaspersen.dk

 

Ref.

Jesper