Referat, bestyrelsesmøde mandag d. 30. september 2019

Tilstede: Bo, Linda, Jesper I, Jesper B (suppleant), Finn E og Henrik

 

Donation fra Sydbank

Sydbank har doneret kr. 25.000 til klubben – der er tanker om møbler og tv til klublokale samt cykelholdere. Linda undersøger om det er muligt at få tv-signal via wifi i Svendborg Idrætscenter, inden evt. indkøb besluttes. Først og fremmest kræver det at flere medlemmer benytter vores lokaler, for at investeringer giver mening.

Kode til klublokale

Henvendelser vedr. kode, på trods af denne er rundsendt i mail. Kan lægges på hjemmeside, evt. på FB hvor klubbens gruppe er lukket.

Medlemmer i restance

Finn Hansen har i foråret ringet rundt til medlemmer som ikke havde betalt kontingent med god effekt. Finn E. laver opgørelse og sender til Finn Hansen. Gerne gentagelse i 2020 alt efter behov.

Vejdirektoratet og fejning af cykelstier

Der har løbende været dialog med vejdirektoratet, primært Finn Hansen, omkring kvalitet af fejning/manglende fejning af cykelstier og Svendborg Sundbroen. Klubbens medlemmer kan opfordres til, at man selv henvender sig til Vejdirektoratet. Vejdirektoratets aftale med entreprenør siger, at der mindst skal fejes 2 gange årligt.

’Kør med go stil’ fra DCU

Henrik undersøger mulighed for at få besøg af Niels Lund fra DCU i forbindelse med opstart 2020. Niels holder indlæg for cykelklubber omkring, hvordan vi bør opføre os på landevejen for at undgå uheldige episoder med andre trafikanter.

Klubtøj 2021-2023

Arbejdet omkring nyt klubtøj skal for alvor i gang primo 2020, og der skal nedsættes udvalg. Fremtidigt koncept drøftes videre til næste bestyrelsesmøde. Sune Milling vil gerne melde sig til sponsorudvalg. Sponsorudvalg skal desuden have kontaktperson i bestyrelsen – denne findes på et kommende bestyrelsesmøde. Drøftet hvordan sponsorer får mest muligt ud af deres sponsorat, samt hvem der skal være leverandør (mange har budt sig til) på det kommende tøj.

Klubbens økonomi

Finn E gav kort gennemgang. Økonomien er meget fin. Der er stadig enkelte sponsorer som mangler at betaler for 2019 – de er rykket for betaling. OK benzin vil ikke oplyse hvor mange af klubbens medlemmer som har tilmeldt deres OK-benzinkort til Team Taasinge. Støtte til klubben forventes udbetalt i maj 2020.

Body SDS / Slangeskift – aflyst klubaften

Ærgerligt at klubaften arrangeret af Nikolaj Bødker og Iggy måtte aflyses p.g.a. manglende tilmelding. Aftalt at Henrik opfordrer dem til at forsøge igen i slutningen af januar eller starten af februar 2020, og at dato skal meldes ud i god tid. For at understøtte arrangementet blev det besluttet, at klubben vil være vært for en sandwich samt øl eller vand.

Styrketræning i kælderen under Svendborg Idrætscenter (Idrætshallen)

Bestyrelsen har besluttet, at vi igen vil tage imod tilbud om at kunne benytte træningslokale i Svendborg Idrætscenter til styrketræning. Dette skal ses i den sammenhæng, at det forhåbentlig kan aktivere besøg og social hygge i vores klublokale.

Klubmesterskab 2019

Stor ros til Skipper og Iggy for det nye koncept for klubmesterskab med flere afdelinger. Bestyrelsen vil hjælpe med arbejde, for at få flere deltagere med i 2020. Jesper B og Henrik tilbyder at være hjælpere fra bestyrelsen for Skipper og Iggy, til det praktiske omkring afvikling.

Spinning i Solo

Opstart i uge 43, reminder sendes ud. Samme koncept som tidligere.

Valg af bestyrelse ved næste generalforsamling

Finn E og Linda er på valg ved generalforsamling i 2020. Finn E har meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte.

 

Næste bestyrelsesmøde, 11. november kl. 17 hos Jesper B

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.