Årsberetning for sæsonen 2018

Team Taasinges generalforsamling den 21. februar 2018

Temaer er året der gik – herunder om en magiker, tossede trafikanter og et afgående bestyrelsesmedlem.

 

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar – marts:

Spinning i Solo Fitness, MTB, vinterracer på landevej, hometrainer.

Februar:

Generalforsamling – To medlemmer af bestyrelsen på valg. Finn Egeholm genvalgt, Mette Uth afløst af Linda Frederiksen.

Marts:

Bestyrelsen konstitueret med Erik Holm som løbskoordinator, Jesper Isaksen som sekretær, Finn Egeholm som kasserer, Linda Frederiksen som næstformand og Bo Tønnesen som formand.

Forårsopstart for ca. 50 ryttere søndag den 18. marts på landevejsracer arrangeret af Per Hybel og Asger Sørensen. Sluttet af med mad i Taasingehallens cafeteria.

  

Tåsingeløbet 38 km MTB på sti og spor, bakke op og bakke ned – 46 deltagere.

April:

Udlevering af tøj i Sydbank hos Thomas Duvander samt introduktion til vejrtrækningsøvelser v/ Solo Fitness.

Pakning af klubtøj 4. april 2018  Indlæg af Sigurd fra Solo Fitness

Stjernetramp 15 TT’ere tilmeldt.

Stjernetramp 2018

Magic Cup 43 TT’ere tilmeldt. 12 motionsklubber på Fyn har slået sig sammen og afvikler en serie bestående af 5 cykelløb i løbet af 2018, og hvor sidste afdeling var et holdløb.

Første afd. bakket rute omkring Jordløse Møllevej, arrangeret af FSM.

Magic Sport Cup 1. afd. 2018  Magic Sport Cup 1. afd. 2018

Anden afd. flot arrangeret af Team Taasinge med mål ved læssepladsen i Rødme.

Tredje afd. en gammel kending ved Bøllemosegyden tæt på Blommenslyst, arrangeret af CMO.

Fjerde afd. en gammel kending ved Regissebakken, arrangeret af NCK. Iggy Franklin vinder i grp. 2.

Femte afd. holdløb ved Goe Bakke i Ringe, arrangeret af Kæden.

 

 

Samlet resultat i Magic Cuppen bliver TT nr. 3 i holdkonkurrencen.

Datoer for Magic Cup i 2019:

  • 23. april
  • 14. maj
  • 18. juni
  • 13. august
  • 27. august (holdløb)

Maj:

Træningslejr Ebeltoft 24 TT’ere afsted.

  

Carl Nielsen Touren, 32 TT’ere tilmeldt.

Juni:

Fyen Rundt, 24 TT’ere tilmeldt.

Juli:

Forskellige grupperinger drager sydpå.

August:

Ærø Rundt 12 TT’ere tilmeldt.

Hjerter Dame Touren, 3 TT’ere tilmeldt.

Tour de Vestfyn, 1 TT’er tilmeldt.

September:

Tour de Kerteminde, 5 TT’ere tilmeldt.

Klublokale til TT i kælderen i Idrætshallen. Blev indviet med kage og kaffe, og sat i stand af et malersjak. Siden er der kommet gratis møbler til, som er overskud fra kommunens mange omorganiseringer.

  

Mulighed for styrketræning i Atletikklubbens lokaler og hometrainer i SCC’s cykellokale.

Cykelkamera til udlån.

https://www.youtube.com/watch?v=Qo5ImfKuJdk

Ingen klubmesterskab da der ikke meldte sig hjælpere nok.

Oktober:

Alpetramp, 15 TT’ere tilmeldt.

Spinning i Solo Fitness, både på hverdage og lørdag formiddag.

November:

Afslutningsfest på Up Bar, arrangører var Henrik Linaa og Kenneth Skovsbo. Kim Barren mfl. havde sørget for sponsorgaver til lotteriet. Priser uddelt.

    

    

Kundeaften i Mr. Hardis.

December:

Mulighed for gratis svømning i gamle svømmehal på Centrumpladsen onsdag kl. 21-22 og fredag kl. 20-21.

 

Hvad ellers var nyt i 2018?

Medlemsfordele:

se hjemmeside

Tanker om 2019

Mere af det her:

Men også plads til:

Tossede trafikanter

 

Rantzausmindevej

Reklame for næste arrangement og klubsamarbejde

 

Tak til Erik

Tak for ordet.

Årsberetning for sæsonen 2017

 

Team Taasinges generalforsamling den 21. februar 2018

2017 har været et udfordrende år. Ikke nok med at cykelvejret har været imod – DMI siger at sommeren 2017 var den vådeste, solfattigste og koldeste siden 2005! Fremmødet til træning har heller ikke været overvældende. Men værre endnu var det, at Claus Skipper stoppede som formand. Skipper har heldigvis været meget hjælpsom og loyal med gode råd. 1000 tak for det Skipper!

Jeg undskylder på forhånd, hvis beretningen her ikke får det hele med – klubben er vidtforgrenet. MEN jeg synes samtidig at det er noget af det der gør klubben unik – at vi har en klub med både landevejsracer, sommer som vinter, MTB, og spinning. Også klubbens menneskemateriale er meget varieret – det spænder lige fra motionisten, der elsker den friske og sunde luft og dejlig natur. Supermotionisten der elsker fart og spænding, samarbejde i rulleskift og høj puls i bakke- og skiltespurter. Og elitemotionisten der nørder i watt, ftp og fedtprocent, og elsker at arbejde med at flytte personlige grænser.

Vi kan måske genkende lidt af os selv i alle tre kategorier. Jeg tænker det er en af klubbens styrker at rumme det hele, i modsætning til andre klubber, der fx har alle deres deltagere i Magic Cup til at køre i den bedste gruppe af 5 mulige.

Klubbens mange grene giver også udfordringer. Bestyrelsen har forsøgt at fremme rummeligheden, ved at fokusere på hvad vi er fælles om. Glæden ved at cykle, gerne flere i flok, er ligesom det fælles udgangspunkt, og så ta´r vi den derfra. At undgå ulykker og uheld er en stor prioritet, og bekæmpelse af vejvrede er utrolig vigtigt. For bilisterne falder over os, når irritation og frustration over cyklister skal ud.

Klubben har i 2017 meldt sig ind i DGI, ikke for at ensrette folks ambitioner, dem der helst vil vinde cykelløb er lige så velkomne som de altid har været. MEN for at få hjælp/få nogle værktøjer fra DGI’s store værktøjskasse. Det har klubben allerede haft glæde af ved et kaptajnkursus, og jeg tænker ikke det stopper her. Meningen med kaptajner er jo ikke en militaristisk form for cykling, men at hjælpe den enkelte gruppe med at finde en fornuftig balance mellem struktur og impulsive handlinger. Sådan at en træningsaften ikke ender i hat og briller med indianerkørsel i højre og venstre side af vejen og vilde aktioner. Men også at der under betryggende former er plads til det frie initiativ, det giver lidt dejligt spræl på turen, og giver alle udbytte af træningen uanset niveau.

Køreudvalget har i foråret udmeldt retningslinjer for kørsel i grupper, og indført opdeling i grupper allerede på gymnasiet. Der er også foreslået forskellige køretider, for eksempel blev køretiden kl. 18 droppet på grund af tilbagemeldinger fra medlemmer, selv om det også betød at nogle få medlemmer ikke kunne træne med på hverdage.

Team 28 har været velkørende. Derfor er jeg også glad for at Jørn Pedersen gerne vil stå på mål for et TT old boys/girls-hold, som måske kunne samles bare 1 formiddag om ugen – f.eks. onsdag. Nok et 60+ hold som har forladt arbejdsmarkedet. Til gengæld skal andre tage over på TT 28, og hvad med TT 25?

Det er alt sammen meget vigtige spørgsmål som det nye køreudvalg skal forholde sig til.

Vi i bestyrelsen opfordrer til, at det nye køreudvalg bevarer fokus på sikkerhed og udnyttelse af de medlemmer der var på kaptajnkursus, og at både hjemmesiden som facebook bruges til meddelelser til medlemmerne.

Jesper Isaksen har arbejdet lidt i forsikringer hos både DGI og DCU som vi også er medlem af. Meldingerne er, at der ikke er et juridisk ansvar forbundet med at have 16 eller 17-årige med på træningsture. Eventuel skade vil normalt ikke kunne henføres til andre, heller ikke en holdkaptajn. Derfor er det også en god ide for alle cykelryttere at have en ulykkesforsikring. Skader på cykel og tøj skal dækkes af egen indboforsikring.

Jeg er imponeret over de frivillige i klubben, der i 2017 har sørget for at føre de mange aktiviteter ud i livet. Både dem der har arbejdet i kulissen med sponsorer, tøjdesign, hjemmeside, men også dem der stiller sig op til klubmesterskab og klubfest og tager ordet, og fører os andre sikkert gennem præmieoverrækkelser og lotteri.

Desværre har Mette Uth meddelt ikke at genopstille til bestyrelsen. Mette har særlige evner til at organisere på en effektiv men også meget ordentlig facon, og Mette har en skarp pen. Du vil blive savnet. Tak Mette for din indsats i Team Taasinge!

Aktiviteter i kronologisk orden

Januar:

Spinning i Solo Fitness tirsdag og torsdag, Claus Skipper som sædvanlig tovholder og indpisker.

MTB og vinterracer flere gange om ugen.

 

Februar:

Klubaften om arv og skifte i Danske Bank.

Generalforsamling i Team Taasinge – to bestyrelsesmedlemmer trådte ud. Claus Skipper og Bjarke Nielsen blev afløst af Jesper Isaksen og Bo Tønnesen.

 

Marts:

Bestyrelsen konstituerede sig – Erik Holm løbskoordinator, Jesper Isaksen sekretær, Finn Egeholm kasserer, Mette Uth næstformand, Bo Tønnesen formand.

Køreudvalget fastlagde retningslinjer. Medlemmer var Lars Bagge-Hansen, Lars Klingaard og Jesper Isaksen.

Forårsopstart Team Taasinge på landevejsracer – 70 TT’ere var på rundtur på Taasinge og mad på Bregninge Kro. Per Hybel, Kim Barren og Claus Skipper arrangører.

Tåsingeløbet 32 km MTB på sti og spor, bakke op og bakke ned – 83 deltagere gennemførte, Asger Sørensen nr. 2 – flot arrangeret af Team Taasinge, med Claus Skipper i front. I år med 38 km den 25. marts (Video fra Tåsinge løbet 2017).

Foredragsaften hos Sydfyns Elforsyning for ca. 100 TT’ere med Michael Rasmussen og mad fra Wok House. Mette Uth var arrangør.

 

April:

Stjernetramp 30 TT’ere tilmeldt, Claus Møller nr. 4.

Magic Cup 42 TT’ere tilmeldt. Første afdeling på Skovmøllebakken i storm og slud, arrangeret af SCC. Flemming Nielsen nr. 1 i gruppe 6.

 

Maj:

Træningslejr Harzen 29 TT’ere afsted, Stefan Høy Madsen og Jim Rasmussen var chefer.

Magic Cup i Kerteminde, arrangeret af KCK. Claus Hybel nr. 1 i gruppe 4. Flemming Nielsen nr. 1 i gruppe 6.

Kaptajnkursus arrangeret af DGI, med både teori og praksis. Deltagere Allan Christensen, Hanne Andersen, Claus Beck Larsen, Claus Hybel, Lars Klinggaard, Jesper Isaksen, Kirsten Johansen, Lars Lind Rosenfeldt Finsen, Lene Ørskov, Hans Ole Olsen.

Carl Nielsen Touren 21 TT’ere tilmeldt.

 

Juni:

Fyen Rundt, 36 TT’ere tilmeldt.

Magic Cup, arrangeret af LpDc. Flemming Nielsen nr. 1 i gruppe 6.

 

August:

Ærø Rundt 24 TT’ere tilmeldt, Brian Sørensen nr. 4.

Magic Cup, arrangeret af ALÈ.

Hjerter Dame Touren, 4 TT’ere tilmeldt (Billede fra Hjerter Dame Touren).

Magic Cup holdløb ved Ringe, Kæden arrangerer. Flemming Nielsen vinder samlet gruppe 6, og Team Taasinge vinder holdkonkurrencen med 266,7 point foran NCK med 266,0 point.

Malurt i bægeret – cupledelsen tildeler Team Taasinge en advarsel for usportslig opførsel.

 

September:

Klubmesterskab på Sydtåsinge, 30 TT’ere opdelt i to grupper. Klubmester blev Iggy Franklin, vinder af gruppe 2 blev Ole Hye Nielsen. Cheferne var Lars Klinggaard og Søren Egelund.

Tour de Kerteminde, 8 TT’ere tilmeldt.

 

Oktober:

Alpetramp, 19 TT’ere tilmeldt.

Vintertræning starter op igen. Jesper Isaksen er tovholder på Team Taasinge spinning i Solo, Claus Skipper er skipper.

 

November:

Afslutningsfest på Up Bar, arrangører var Henrik Linaa, Mette Uth og Kenneth Skovsbo. Kim Barren mfl. havde sørget for sponsorgaver til lotteriet. Diverse priser uddelt.

Prøvning og bestilling af nyt klubtøj hos Mr. Hardis. Sponsorudvalg Claus Beck Larsen, Finn Egeholm, Iggy Franklin og Claus Møller fik sponsorerne på plads, leverandøraftale i hus, tøjet designet, arrangeret prøveaften, og snart også udlevering.

 

Hvad ellers var nyt i 2017?

Ny hjemmeside:

http://teamtaasinge.dk/

Som Jan O. på et tidspunkt rigtigt sagde til mig, en hjemmeside er et visitkort, men vi håber at medlemmerne vil besøge siden jævnligt, og gøre opmærksom når noget mangler. Heldigvis har René Caspersen påtaget sig at tilpasse og ajourføre hjemmesiden, jeg håber I vil bakke op om det ved at føde René med løbsberetninger og billeder.

Team Taasinge på Facebook er en lukket gruppe, der kun kan læses af medlemmer af klubben. 150 medlemmer på FB ud af 175 medlemmer i alt vidner om stor andel på FB.

Nyt system til medlemsadministration Conventus. Som også sørger for at klubben overholder den nye databeskyttelseslov.

Tanker om 2018

Bestyrelsen og klubben er dybt afhængige af at i medlemmer også i 2018 tager del i udvalgsarbejdet. Det er bestyrelsens politik at uddelegere opgaver, sådan at bestyrelsen tager ansvaret for rammerne, mens medlemmerne tager ansvaret for de løbende aktiviteter. Derfor er dagens punkt 10 også så vigtigt, for bliver et udvalg ikke nedsat bliver aktiviteten ikke til noget. Man kan ikke regne med, at sidste års frivillige også stiller op i år. Meld dig til en opgave!

Som medlemmer skal I til gengæld også bakke op, når nogen arrangerer noget. Klubbens træningslejr i Ebeltoft den 10-13. maj bliver ikke til noget, hvis ikke 30 tilmelder sig. Pt. er vi 24. Jeg tror kun der er en uge tilbage at få det gjort i.

Jeg vil også opfordre til, at I bakker op om de officielle træningstider, og hvis der er behov for at køre på andre tidspunkter at I melder det ud på FB, så andre har mulighed for at tilslutte sig.

Af hensyn til klubben og sponsorerne er det god stil at køre i klubtøjet til træning. Til løb er det et krav.

Efter denne lille opsang vil jeg takke klubbens sponsorer, som er med til at gøre det hele muligt, bak dem også op i hverdagen når I kan!

Til sidst tak til bestyrelsen for veludført arbejde i 2017, jeg synes der er god kemi og god arbejdsfordeling.

Tak for ordet.

Årsberetning for sæsonen 2015

Mens der stadig køres på MTB om søndagen og cykles i Fitness DK om torsdagen, er det tid til årets første officielle TT begivenhed. Nemlig klubbens årlige generalforsamling d. 17. feb., hvor der igen var et rigtig flot fremmøde.

Klubben havde official opstart søndag d. 15. marts. 66 stk. havde tilmeldt sig til denne dag. Udgangspunktet her var Tåsinge Hallen, inden afg. blev der delt op i grupper efter niveau. Efter lidt frisk vind i kinderne rundt på Tåsinge, havde Flemming (hal far) lavet noget fantastisk mad til os, som blev nydt med velbehag.
Dvs. der fra denne dag, nu trænes tirsdag, torsdag, lørdag og søndag, på landevejen.

Fredag d. 20. marts. var TT inviteret til brilledag hos Heiko Stumbeck. Her blev fremvist deres udvalg fra Adidas.

Søndag d. 22. marts. Team Taasinge er med på cykel-løbemesse i Tåsingehallen. Klubben for vist flaget og snakker med interesserede.
Sæsonens første cykelløb er søndag d. 12. april De Rosa Stjernetramp. 35 TT’er tilmeldt. Klubben havde desværre ikke fået det nye cykeltøj til dette løb. Det ankom dog få dag efter, så klubben kunne være retsmæssigt klædt til næste løb.

Søndag d. 31. maj Carl Nielsen Touren (80 km. Turen). 36 tilmeldt. Vanen tro, er der mange som i samlet flok, vælger at cykle frem og tilbage til løbet.

Lørdag d. 6. juni Søsletteløbet. 15 stk. tilmeldt. Igen er der mange af deltagerne der vælger at cykle frem og tilbage.

Søndag d. 14. juni, sidste løb inden sommerferien. Fyen Rundt. 42 stk. tilmeldt.

Mens der stadig er nogen der holdet sommerferie, drager TT Lørdag d. 1. august til Ærø, for at deltage i cykelløbet Ærø rundt. 21 stk. tilmeldt.

Tirsdag d. 18. august. Deltager bestyrelsen og enkelte medlemmer af TT ved Svbg. Kommunes Talentpris, Lederpris og Foreningspris i Rottefælden.
Her var Team Taasinge samme med Hesselager FS og Svendborg Roller Derby, Indstillet til kommunes Foreningspris. Hesselager FS løb med prisen. Jeg var sammen med Raymond Christensen (bokseklubben Rollo) indstillet til årets lederpris. Desværre løb Raymond med prisen.

Team Taasinge deltog i Webike. Webike cuppen, som består af 4 linjeløb & 1 holdløb.
1 afd. Webike cuppen tirsdag d. 28. april afviklet af Svendborg Cykle Club – Sydfyn.
2 afd. Webike cuppen tirsdag d. 19. maj. Faaborg Ski & Motionsklub.
3 afd. Webike cuppen tirsdag d. 16. juni. Team Taasinge.
4 afd. Webike cuppen tirsdag d. 11. august. Kerteminde (KCK).
5 afd. Webike cuppen tirsdag d. 25. august. Kæden (Holdløb).
Team Taasinge vinder samlet Webike cuppen med 8 sekunder.

Søndag d. 6. september afholder TT Klubmesterskab. 42 TT’er deltager i 3 grupper. Elitemotionister, Supermotionister og Seriøse motionister.
Claus Møller bliver klubmester (Elitemotionister)
Ulrik Rasmussen vinder i gr. Supermotioniser
Øssur Skovgaard vinder i gr. Seriøse motionister.

Søndag d. 27. september køre TT med i Tour de Kerteminde. Tilmeldt 18 TT’er.

Vi er nu kommet til oktober. Det er ved at blive koldt og tidligt mørkt. TT trækker tirsdag d. 13. oktober indendørs i Solo Fitness. 2 ugentlige hold, tirsdag & torsdag med 16 på forhånd tilmeldte deltager på hvert hold.
Sæsonens sidste motionsløb afvikles søndag d. 18. oktober og er Magic Sport

Alpetramp. 21 TT’er tilmeldt.

Lørdag d. 31. oktober afholdes TT’s afslutningsfest. Vanen tro er det Heidi’s Bierbar, som skal ligge gulv og andet inventar til.
50 stk. havde tilmeldt sig. Der var kåringer af TT’er, i mere eller mindre seriøse kategorier.

Landevejs sæsonen er slut og efter er ha kikket i bagspejlet (stort set =0 kørte vinteren før på vinterracer), mange var sprunget på MTB’en. Så derfor står der i klubbens kalender, november og frem MTB kørsel om søndagen.

Team Taasinge gav i 2015 støtte til følgende cykelløb.
1. De Rosa Stjernetramp
2. Automester Nordfyn Rundt (ingen tilmeldte)
3. Carl Nielsen Touren (80 km ruten)
4. Søsletteløbet
5. Fyen Rundt
6. Ærø Rundt
7. Tour de Kerteminde
8. Magic Sport Alpetramp
Samt Webike cuppen
I 2015 opnåede Team Taasinge et medlemstal på 186
Team Taasinge takker sine sponsorer

Årsberetning for sæsonen 2013

Februar:

Efter en endnu en veloverstået generalforsamling i februar mdr. var optimismen for 2013 stor.

Marts:

Inden sæsonen var skudt i gang, var TT repræsenteret ved Løbe-Cykel messe i Tåsinge hallen d. 10 marts. Her blev der hilst både på kendte men også ny ansigter. Nogle af de ny ansigter, har vi set på landevejen sammen med TT 2013.

Traditionen tro afholdt TT opstart i marts mdr. (d. 17 marts) med start fra Tåsingeskolen. Det var et lidt udfordrende føre, at komme ud i. Vinter var lang, så det var koldt og der var sne og is på vejene. Dem som valgte at cykle, kom heldigvis helskindet igennem. Efterfølgende dejlig varm Chili con-carne her i salen.

Året 2013 var også startskuddet for et ny hold (gruppe) til træning (TT28). Et hold som tager sig kærligt af nye, samt medlemmer som ikke skal ud og race med 32-33 kmt. i snit. Og hvor der er kyndig vejledning ang. køreteknik og anden nyttig viden.

April:

Best. havde udvalgt 8 motionsløb i 2013, hvor TT betalte løbes gebyret. De første af disse løb var Sram Stjernetramp d. 7 april. 35 stk. fra TT deltog alle på 75 km. Ruten.

Mandag d. 22 april var TT inviteret ned til en af klubbens sponsorer (Tøj eksperten) hvor der var godt tilbud til herrerne, efterfulgt af et møde ang. Klubbens tur til Harzen i maj.

Maj:

Uheldigvis kolliderede klubbens tur til Harzen (d. 9-12 maj) og Bikers Best Grejsdalsløbet (d.12 maj), 2 løb støttet af TT. Det til trods var TT fint repræsenteret i Vejle med 8 stk. I Harzen var en busfuld af sted, 42 stk. hvor de fleste var cyklister. En rigtig god tur, trods startvanskeligheder.

21 maj var skiftedag for startsted på svbg. siden. pga. stor tilslutning og hensyntagen til kunder hos Shell, valgte TT at tage p-pladsen hos gym. i brug i stedet.

26 maj skulle TT til Carl Nielsen løbet 80 km. ruten (3 løb støttet af TT) denne gang (forsøg) delte TT sig i grupper, som skulle holde samme hele vejen. TT mødte op med 40 stk. også dette år havde nogen valgt at cykle frem og tilbage. Jens Bøje var så uheldig/klodset at miste sin cyklecomp. derude.

Juni:

Det 4 løb støtte af TT var Ærø rundt. TT var nok grunden til at løbet blev gennemført, TT mødte op med hele 30 stk. Ærø folket var og er glade for TT opbakning til Deres cykelløb. I år var start stedet rykket til Ærøskøbing, men der var visse problemer med afmærkning af ruten. Så det var ikke alle der nåede de 100km.

Juli:

Hesselagergårdsløbet det 5 løb støtte af TT. Ti ltrods sommerferie havde 19 TT valg at køre dette løb på disse distancer, 90 km & 60 km. Desværre var en TTer indblandet i et styrt, og måtte en tur på sygehuset.

August:

En klassiker blandt danske cykelløb, er Fyn rundt. Et løb som også er støttet af TT og hvor TT plejer at være talstærkt repræsenteret, 2013 var ingen undtagelse 38 TT deltog på henholdsvis 110 km. & 180 km. ruten.

September:

D. 8 september holdt TT klubmesterskab. 44 TT deltog i håbet om at blive KLUBMESTER, deltagerne havde på forhånd tilmeldt sig i en af de 3 kl. som mesterskabet blev afviklet i.

Bo Tønnesen blev klubmester i gruppen med navnet Elite motionister

Morten Eeg vandt i gruppen Super motionister

Søren Egelund vandt i gruppen Seriøse motionister

Dejligt at se denne store opbakning til TT klubmesterskab. Dette gælder både deltager, hjælpere og ikke mindst dem som vælger at kommer også heppe. Som formand for TT, vil jeg sige en stor tak til dem.

Desværre var der også et alvorligt uheld, 2 faktisk var der 2 som kom uheldigt afsted. Værst gik det ud over Allan Vogn som lige skulle teste tyngdekraften, hvor han selvfølgelig blev den lille og brække et kraveben samt fik nogle knubs. Ja hans cykel så nu ikke godt ud heller.

Allan Christiansen som kom i kambolage med et sidespejl fra en bil. Heldigvis kunne Allan C godt cykle videre, dog noget forslået på den en hånd.

Som afslutning på mesterskabet, var der sandwich, sodavand & øl samt kage.

Næste sidste løb støttet af TT var Tour De Kerteminde. Et nyt løb i TT løbskalender, om det var årsagen til antallet af deltager ved jeg ikke. 9 stk. TT valget af køre dette løb på distancen 120 km.

Oktober:

Torsdag d. 17 oktober startede TT indendørs cykling i Fit. Dk, som slutter har d. 13 marts.

Søndag d. 20 oktober køres dette års sidste cykelløb på landevejen, Sram Alpetramp som også er det sidste løb som er betalt af TT. Som vanligt deltager mange TT’er, 34 TT vovede sig ud på de efterår glatte veje. De fleste havde valgt 63 km. ruten, men der er jo også nogle seje blandt TT 12 stk. valgte 125 km. ruten. Ved mindst 1 var rigtig ked af sit valg, men det gør det bare endnu mere flot at gennemføre, fremfor bare at udgå. SKIDE FLOT Lenni.

November:

Som noget nyt, havde nogle festglade mennesker arrangeret Afslutnings fest for TT på Heidi’s Bier Bar lørdag d. 2 november. En rigtig god fest, men billig ØL(nogle mente at øllen var billigere her, end i Kvickly) Der blev afholdt amerikansk lotteri med MEGA FLOTTE GAVER overskuddet er gået til klubben. Da musikken for alvor blev skruet op og dansegulvet skulle testes. Var der nogen som svedte lige så meget under dansen, som de gør når de cykler. 51 stk. havde på forhånd givet tilsagn om at deltage. Henrik Linaa den charmør han nu engang er, havde selvsamme aften fået overtalt et par hunkønsvæsner til at kommer til festen. Og selvfølgelig, da de så hvor rare og flinke TT’er er, ville de straks meldes ind i klubben.

Formanden vil igen takke alle dem som var indblandet i denne fest både arrangør og deltager.

Det var også her første søndag at TT begyndte at starte klubbens MTB kørsel op igen, der er efterhånden mange TT’er med MTB. Det blev også besluttet at TT køre sammen med Svbg. MTB om søndagen til træning. TT mødes kl. 9, hvor dem som har lyst. Kan køre med op til Svbg. MTB og starte ud derfra kl. 9,30.

Onsdag d. 13 nov. var klubben indbudt til klubaften hos Xtreme, hvor man kunne høre om deres prod. samt gøre en god handel på deres tøj sort. Dog var der ikke mange som valgtet at gøre brug af dette. Mener vi var en 13-15 stk.

Lørdag d. 16 nov. var TT indbudt til Watt test i Solo fit. Der var mange TT’er som tog imod dette tilbud(30 stk.), så der blev lavet 2 hold. Lars C bød TT velkommen i Solo Fit. Og håbede vi ville få en sjov oplevelse, Lars havde også et spec. tilbud med til TT, hvor der var mulighed for, til en spec. pris, at købe sig ind på Deres La Marmotte hold om lørdagen. Testen var en sjov men hård oplevelse. Tak til Solo Fit.(Lars C) og Jan O som instruktør.

December:

Sidste arrangement i 2013 ud over træning, var en klubaften d. 2 december.

Her blev der bla. snakket om køreteknik/regler, lidt om hvor man er dækket af sin forsikring ved uheld og lidt om forsk. af ens egen cykel. Der var lidt om TT tur til Harzen i 2014. Til slut blev der evalueret på 2013. Der blev slef. i denne jule mdr. serveret Gløgg & æbleskiver.

Ved godt at TT har deltaget i andre løb end de nævnte, såsom

Sportful Dolomiti Race i Italien
Melfar 24
La Marmotte i Frankrig
Post DK Kongeetapen
Øtztaler Radmarathon
2 licens løbe
og sikkert nogle andre også

Generelt har tilslutning til træning været rigtig fin, vi har været mange. Hvilket self. kan give lidt udfordringen, men mener nu det er gået ganske godt. En tak det dem som har taget ansvar på de enkelte hold/grupper. Thomas F for hans interval træning. Bent & Jørn på TT28. Og dem som kan råbt hørt undervejs for at hold samling på troperne. Ja en tak til alle som kørt i TT i 2013. Uden Jer var TT jo ikke en cykelklub.

Til slut vil jeg blot info. om at TT nåede op på 126 medlemmer i 2013.

RIGTIG FLOT