Indlæg

Kære Team Taasinge medlem

I forlængelse af, at forsamlingsforbudet nu er hævet fra 10 til 50 personer, skal bestyrelsen hermed informere om, at det fra og med 8/6-2020 er kørerreglerne jf. hjemmesiden der gælder for træningerne.

Du finder kørerreglerne her: http://teamtaasinge.dk/koereregler/

Det betyder bl.a. at det maksimale antal pr. gruppe er 12 personer.

Husk fortsat at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer i øvrigt.

Vi har fået mange postive tilbagemeldinger ift. tilmeldingsproceduren på Facebook til træningerne – så denne del har vi valgt at holde fast i fremadrettet.

På bestyrelsens vegne
Jesper Beese
Kasserer