Indlæg

Referat fra møde i køreudvalget 05.03.2018

 

På generalforsamlingen blev der anbefalet at udvalget supplerede sig med et medlem som kører blandt de hurtige i klubben.

Udvalget har fået lokket Jan O med i udvalget og er derudover bestående af Lars Bagge-Hansen, Arne Andersen og Jesper Isaksen.

 

Køretider:

Tirsdag og torsdag:

20.03. & 22.03.2018 startes kl. 16.30

27.03.2018 til 20.09.2018 startes kl. 17.00

25.09.2018 og resten af sæsonen til 25.10.2018 startes kl. 16.30

Søndag: hele sæsonen kl. 09.00

Alle dage er der afgang fra Gymnasiets parkeringsplads.

 

Vi ved der er nogle der ikke kan nå til start kl. 17 pga. arbejde.

Vi vil som forsøg lade en gruppe køre tilbage til gymnasiet og samle op kl. 18. Det kræver dog at interesserede melder sig på Facebook senest kl. 16.

Vi tror og håber at alle vil hjælpe kammerater på den måde. Der vil forsøges lavet en form for turnus så alle grupper hjælper med det.

Ordningen evalueres i begyndelsen af maj.

Udvalget opfordrer alle til at komme med kommentarer og forslag via FB gruppen når ordningen er sat i gang.

 

Hvis ovenstående ikke fungerer overvejer vi at vurdere om 2 opstartstider tirsdag og torsdag er en mulighed.

 

Køreregler:

Vi skønner de stadig er gode. Der bliver suppleret med afsnit om kørsel ved intervaltræning. Der skal køres i grupper på max 4 personer af hensyn til sikkerhed.

 

Hold:

Oldboys/girls hold med Jørn som tovholder. Det bliver formiddagskørsel. Der kommer mail om dette.

TT28: Arne og Lars tænkes at være tovholdere. Lars skal naturligvis spørges.

TT28+: Ved ikke om navnet er dækkende. Tænkt som et hold der starter med ca. 28 i snit og vil øges i takt med bedre form. Klaus Højbjerg og Kristian er spurgt og er interesserede.

Gruppe 2-3: Er ikke specielt definerede og bestemmes af fremmødet. Der var en række kræfter der var potentielle kaptajner. De skal spørges igen.

Gruppe 1: Jan O. samler vanligvis en gruppe, indimellem til intervaltræning, meldt ud på FB inden træning. Også andre gode kræfter tager en hurtig gruppe. De skal også spørges igen.

 

I håb om at så mange som muligt tropper op til træning vil opfordre alle til at sende turbeskrivelser, gerne med billeder, til hjemmesiden.

René kan hjælpe med at lægge det ind og kan kontaktes på mail@renecaspersen.dk

 

Ref.

Jesper