Indlæg

Invitation til sæsonopstart 2024

Kære alle cyklister i Team Taasinge.

Inden længe er vintertræningen for indendørssæsonen forbi og vi skal ud på landevejen igen.
Vi skyder cykelsæsonen i gang søndag d. 17.marts, hvor vi mødes ved Svendborg Gymnasium kl. 9.30.

Her bliver I delt i de grupper man skal køre i. Der bliver kørt i grupper på max 12 ryttere.
Vi cykler en socialtur på ca. 2 – 2,5 time i hver gruppe.

Som noget nyt i år bliver der mulighed for et gravelhold.

Efter cykelturen mødes vi ved Lundbygrillen, hvor klubben vil være vært, for en let udendørs bespisning.

Sidste frist for tilmelding er d. 10. marts. Husk at afkrydse om du vil cykle gravel eller på racer.

Tilmelding er vigtigt med hensyn til bespisning og gruppeopdeling.

Kom frisk og få en fantastisk dag i godt selskab med andre cykelglade medlemmer.

Hilsen Jane og Linda

Foto: Dejan Obretkovic / Gonzales Photo

 

Klubaften med Brian Holm og Bastian Emil Goldschmidt.

Taasinge Hallens Café, torsdag d. 21. marts fra kl. 19.00 – 21.00.

Tilmelding senest søndag d. 17. marts.

Der serveres øl/vand og kaffe/te/kage.

Vel mødt til endnu en god og eksklusiv klubaften.

Tilmelding: https://docs.google.com/…/11NKkfVzl9jQdOmUkQk7D49i…/edit

Afbud efter de allerede kendte betingelser.

Håber at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling for 2023 i Team Taasinge

Onsdag den 7. februar 2024 kl. 19.30 i Tåsingehallens Cafeteria, Eskærvej 65, 5700 Svendborg.

Spisning GRATIS på klubbens regning kl. 18.00

Indlæg fra arrangøren bag UCI Grand Fondo Svendborg kl. 19.00

Tilmelding til spisning nødvendig senest 31. januar 2024. 

Du tilmelder dig HER >>

Kopier linket til din browser hvis du ikke kan få lov at skrive i formularen på når du bruger din telefon.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i spisningen efter du har meldt dig til, skal du melde afbud til Henrik Linaa på linaa@hotmail.dk senest dagen før, så vi kan nå at afbestille din kuvert. Udeblivelse uden afbud medfører at du bliver opkrævet kuvertprisen fuldt ud.

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg til bestyrelsen.
  • Jesper Beese og Linda Frederiksen er på valg. Begge modtager genvalg.
  • Jesper Isaksen udtræder i utide – der skal vælges et nyt medlem for 1 år.
 8. Valg af en suppleant til bestyrelsen. Thomas Ishøj modtager ikke genvalg. Suppleant vælges for 1 år ad gangen.
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Mogen Dyhr og Benny Hansen modtager genvalg.
 10. Bemanding af udvalg.
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter indkaldelse til generalforsamling.

Du kan finde Team Taasinges vedtægter her >>.

I bestyrelsen har vi intentioner om at generalforsamlingen skal være dynamisk med gode snakke om klubbens udvikling og en god stemning med mange deltagere. Vi har derfor i forvejen haft kontakt til folk med henblik på at besætte udvalg m.v. Det skal naturligvis ikke afholde andre fra at melde sig på generalforsamlingen til at lave vigtigt arbejde til gavn for klubben.

Med venlig hilsen
Team Taasinge

Bestyrelsen