Beslutningsreferat fra TT bestyrelsesmøde 05.03.2018

Konstituering:

Formand: Bo Tønnesen
Næstformand: Linda Navne Frederiksen
Kassér: Finn Egeholm
Sekretær: Jesper Isaksen
Løbskoordinator: Erik Holm

Kontaktpersoner til diverse udvalg:

Køreudvalg Jesper Isaksen
Magic Sport Cup Erik Holm
Opstartsudvalg Linda Navne Frederiksen
Klubtursudvalg Jesper Isaksen
Klubmesterskab Linda Navne Frederiksen
Klubfest Erik Holm
MTB Finn Egeholm

Nye medlemmer:

Jesper står for oprettelse i Conventus, skriftlig info om medlemskab, køreregler, klubtøj og kontingent.
Med kommende betaling via Conventus, vil Finn automatisk få besked om indbetaling.

René skal kontaktes mhp at indmeldelsesoplysninger går til Jesper i stedet for Finn.

Kontingent:

Vi satser hårdt på at Conventus skal være værktøjet. Det betyder, at alle skal logge ind og betale med kort, Mobile Pay dur ikke.
Det vil spare nogle administrativ tunge poster for Finn.

Klubtøj:

Skulle være klar til levering d. 21.03.2018.
Vi håber dato holder og satser på arrangement i Sydbank d. 23.03.2018 (fredagsbar), så tøjet er ude inden påske.

Finn er koordinator i forbindelse med gen- og nybestilling. Der skulle være et mindre lager i Magic Sport og der er hjemmeside på vej til bestilling. Link skal lægges på hjemmesiden når det er klar. Ved genbestilling betales fulde beløb af medlemmet og refunderes efterfølgende af klubben efter kontakt til Finn. Det praktiske omkring dette skal beskrives.

Årets sponsorerede løb:

Stjernetramp
Carl Nielsen
Fyn Rundt
Ærø Rundt
Hjerter Dame
Tour de Kerteminde
Alpetramp

Magic Sport Cup: Klubben finansierer chips til tidtagning, deltager betaler startgebyret.

Der laves tilmelding til hvert løb.

På tilmelding vil fremgå, at hvis man udebliver, kræves startgebyr tilbagebetalt til klubben.

Kommende møder:

2. mandag i ulige mdr. Mødet aflyses hvis der ikke er stof til mødet eller det skønnes at kunne klares på mail.

Beslutningsreferat fra TT bestyrelsesmøde 08.01.2018

Tilstede: Alle

 1. Generalforsamling. Planlægges til 21.02.2018 kl. 19.00
  a.  Det praktiske: Mette kontakter kantinen i Taasinge hallen mhp praktiske.
  Jesper sender early warning ud på mail. Indkaldelse efter skabelon senest 24.01.2018 sendes af Bo. Satser på Barren som ordstyrer.
  b.  Det indholdsmæssige: vedtægtstilpasninger – aldersbegrænsning. Jesper skriver til DGI + DCU mhp jura, ansvar etc. for unge under 18. Hvis intet problem skal der ikke gøres yderligere.
  Klubbens tilhørsadresse skal ændres.
  Nyt bestyrelsesmedlem: Bo kontakter emner.
  Køretidsdiskussion 2018: omtales i beretning. Lægges op til det er køreudvalget der bestemmer. Jesper sender kort oplæg til Bo mhp beretning.
 2. Klubtøj status: Lay out præsenteret. Sendes ud + hjemmeside når sidste detaljer er på plads. 105 sæt bestilt, der laves 20-30 ekstra så der er til nye medlemmer. Depot i Magic Sport.
 3. Klubbens økonomi: Kort oversigt fra Finn. Ser yderst fornuftigt ud, på trods af tøjbestilling.
 4. Sponsor liste: Finn har denne klar. Sendes til Bo.
 5. Nye medlemmer i klubben samt Facebook.
  Indmeldelse via hjemmeside fungerer. Finn modtager, sender videre til Jesper mhp velkomst brev mm.
  Det er ikke uden fejl at køre 2 systemer, vi enes om at Conventus er systemet vi bruger til medlemsregistrering.
 6. Magic Cup 2018, kommer meget til at ligne 2017 udgaven. TT arrangerer løb i maj.
 7. Eventuelt. Spinning, vinterracer, MTB kører udmærket. Bo og Finn går på jagt efter kontaktperson til MTB.
 8. Finn og Bo underskrive (snart) dokumenter til Sydbank (når Bo har med).

Ref. Jesper

Kære medlemmer af Team Taasinge

Allerførst vil vi fra bestyrelsen gerne sige tak for en god og konstruktiv generalforsamling.

Jvf. de nye vedtægtsændringer, har bestyrelsen nu mandat til at konstituere bestyrelsen på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvilket vi har afholdt onsdag d. 1. marts.

Efter gode drøftelser om Team Taasinges fremtidige organisering, samt individuel forventningsafstemning ind i opgaven, har vi enstemmigt konstitueret bestyrelsen som følger:

Formand: Bo Tønnesen
Næstformand: Mette Uth
Kassér: Finn Egeholm
Sekretær: Jesper Isaksen
Løbskoordinator: Erik Holm

Vi vil i organiseringen af Team Tåsinge være meget optaget af at give hvert bestyrelsesmedlem et område, som vi har givet fuldt mandat til at varetage og håndtere, hvorefter der pågår bestyrelsen en orientering på for året fastlagte møder.

Således har hvert udvalg en fast kontaktperson/bestyrelsesmedlem tilknyttet, således det er i den ramme, korrespondance foregår. Det skal på den måde være et fælles anliggende for både klubbens bestyrelse samt dens medlemmer at løfte og udføre de opgaver, der er givtige for et fortsat stærkt klubmiljø.

Vi har organiseret os på følgende måde:

Udvalg/opgave Tovholder
Sponsor- og tøjudvalg Finn
Opstartsudvalg Erik
Køreudvalg Jesper
Klubmesterskabsudvalg Erik
Festudvalg Mette
Magic Sport Cup Erik
Klubtursudvalg Jesper
Løbsarrangør Erik
Modtagelse af nye medlemmer Jesper
Hjemmeside/Facebook Mette


Klubben støtter i cykelåret 2017 følgende løb:

√ Stjernetramp
√ Carl Nielsen Tour
√ Fyn Rundt
√ Ærø Rundt
√ Hjerter dame Touren
√ Tour de Kerteminde
√ Alpetramp

For alle gælder det, at vi sammen, såvel på landevejen og ”bag om kulissen”, ønsker at opretholde et højt niveau af informations deling og ”service”, og derfor vil I også opleve, at der bliver afsendt mail fra klubbens mailadresse, med forskellige afsendere – afhængig af indhold og kontekst. Vi oplever en god energi og vilje til at fortsætte den fantastiske klubånd, vi har i Team Taasinge, og vi i bestyrelsen, vil gøre vores bedste for at løse opgaven.

Hermed vil jeg på bestyrelsens vegne, også endnu en gang benytte lejligheden til at sige mange slags tak for det kæmpe arbejde Skipper har lagt i rollen som formand.
Dernæst en tak for Bjarkes mangeårige opbakning og arbejde ligeledes i bestyrelsen.

Det giver mig samtidig anledning til at sige tillykke til Bo Tønnesen med formandskabet i TT – vi kunne ikke have valgt en bedre substitut for Skipper. Tak fordi du har sagt ja til at påtage dig opgaven. Vi ser meget frem til samarbejdet med dig.
Jesper har ligeledes påtaget sig betydelige opgaver, og det virker som en god sammensætning og fordeling af kompetencer i bestyrelsen.
Vi ser meget frem til et spændende cykel år 2017 og glæder os til sammenhold, glæde og begejstring, både på og uden for ”cykelbanen”.

På falderebet skal jeg minde om, at der er tilmelding til foreløbig to arrangementer, nemlig hhv. opstart d. 19. marts samt foredrag med Michael Rasmussen d. 31. marts.

Med ønsket om god vind i de gule sejl,

På bestyrelsens vegne
Mette Uth