Referat bestyrelsesmøde 12.11.2018

Tilstede: Alle

 

Forberedelse til Generalforsamling:

Dato d. 6.2.2019 kl 19. Dvs indkaldelse skal ud senest 9.1.2019

Enighed om spisning igen kl. 18 og det bliver uden egen betaling. Dvs klubben er den glade giver.

Finn har overblik over økonomien og det ser godt ud.

Bo undersøger om det kan holdes i SG, naturligt i forhold til vores klublokale. Ligeledes om SG kan levere mad eller vi kan/må/skal have levering fra byen.

 

Vi vil prøve om Generalforsamling kan blive en dynamisk forsamling med gode snakke om klubbens udvikling. Det ville derfor være fedt hvis vi kunne have alle udvalg besat med navne så det ikke skal afholde folk fra at komme og ikke påvirke stemning. Det skal naturligvis ikke afholde folk der ønsker at være med i et melde sig på Generalforsamling til at deltage i udvalgene.

Jesper skriver til diverse medlemmer fra udvalgene i år mhp om de er villige til at fortsætte. Eventuelle manglende hoveder vil vi forsøge at få på plads inden Generalforsamling.

 

Emner til på Generalforsamling:

Klubmesterskabet. Bestyrelsen foreslår en hverdagsaften lige inden sommerferien. Det kunne fx være tæt ved skovhuggeren hvor der kan grilles, laves bål mm. Der er accept fra Morten Eeg til at bruge området. Det overlades til mesterskabsudvalget.

Brug for TT 28 udvalg? Jesper forhører sig hos Arne

Skal start sted for træning flyttes til SG? Der kan tales for og i mod – drøftes eventuelt på Generalforsamling.

Vi skal have en erstatning for Erik. Vi har et forslag. Ligeledes til suppleant.

Løb 2019:

Forslag om at vi evt. giver tilskud til Grejsdalen.

Selvom om Fyn rundt er evalueret dårligt skønner vi ikke vi kan trække os ud af øens største løb.

 

Klublokalet:

Ikke så meget nyt. Dato’er for styrketræning ligger i kalender på hjemmesiden. Det benyttes. Der er lidt møbler på vej, samme med lås.

 

Medlemsfordele:

Linda har lavet liste. Den kommer på hjemmeside når detaljer er på plads. Bl.a arbejdes med booking til cykelstativ lån.

 

APP til klubbens tilmelding/info mm:

Sebastian Lander har APP på bedding, der er også andre etablerede løsninger. Vi skal diskutere bredere om der er behov for flere platforme.

 

Tøjaften hos Hardis:

Erik opretter invitation + tilmelding og Bo sender ud.

 

Foredrag:

Trek Segafredos danske kok stiller op til foredrag. Barren arrangerer. Skal holdes fri af Generalforsamlings dato.

 

Næste møde:

9.1.2019 hvor vi vil lave det sidste forberedelse til Generalforsamling og sende ud samme aften. Vores kommende bestyrelsesmedlem kandidat inviteres med. Efter kasseren i hast forlod mødet blev øvrige enige om at det holdes på Hotel Svendborg. Jesper kontakter mhp aftale.

 

EVT:

Linaa har kontakt til landstræner Anders Lund. Måske arrangement på vej.

 

Referent: Jesper

Referat bestyrelsesmøde 13.8.2018

Tilstede: Alle

 

Klubmesterskab: Processen i gang. Dato 9.9. Ruten under planlægning. Linda sørger for at udvalget sender rute til Erik mhp tilladelse. Mad + drikke skal bestilles i wokhouse. Hjælpere skal annonceres. Linda er bindeled til gruppen.

 

Klubfest: Erik kontakter mhp reminder til arbejdsgruppen.

 

Dårlige betalere: Der resterer 10 pers som ikke har betalt kontingent. De får en sidste rykker. 1 enkelt har købt tøj, men ikke betalt kontingent.
Vi skal have fundet procedure til dem som udebliv er fra løb betalt af klubben.

 

Økonomi: Der er nu styr på NEM konto i Sydbank. Der skal laves medarbejder signatur. Bo følger op.

 

Tøjudvalg: Der er kommet tøj hjem som er i depot i Magic Sport. Der er stadig tøj der mangler.
Evt reklamation skal direkte til Magic Sport med besked til Finn mhp opsamling.

 

Køreudvalg: Fortsat en del eksempler på lidt uciviliseret kørsel, bl.a. på vej frem for cykelsti. Al for stor brede over vejen på bakker og i skarpe sving. Der er dog klart indtryk af generel mere korrekt kørsel i grupperne. 2 uheld er registreret og melding sendt ud mhp læring. Dertil Sørens ”solostyrt”.

 

Spinning: Jesper kontakter Lars mhp hold. Jesper vil stå for afbud etc. Erik vil være backup i uge 8-10.

 

Løb: Fungerer OK med tilmelding. Svært at få overblik over udeblivelser. Der skal findes vej til betaling af løb så det ikke skal lives via private udlæg. Sagen omkring MSC løb er lukket.

 

Action kamera: Bevilget via DGI/DCU foreningspulje. Skal bruges til træning og sikkerhedsprocedurer. Foreløbig bruges i bestyrelsen.

 

Klublokale: Mulighed i SG huset, dertil adgang for styrketræning (primært), træningslokale med mulighed for hometrainer.
Enighed om at prøve det af, vi ser det som et godt vinter tilbud. evt. fælles hometraining og efterfølgende svømmehal. Vi må planlægge en afslutningstur med præsentation. Medlemmer kan bidrage med ideer til brug.

 

Fremtidige udvalg: Klubtursudvalg er på plads. Vi skal bruge et nyt bestyrelsesmedlem til GF.

 

Medlemsfordele: Adgang til cykelhænger, rabatter i butikker, klubtøj. Linda prøver at lave oversigt til næste bestyrelsesmøde.
Vi har ingen viden om rabatter til betalingsspor.

 

Fremtidige løb: Der er enkeltstartsløb i år som meldes ud via bestyrelsen. Overvejes som klubløb til næste år, samme om evt. MTB løb.

 

Næste bestyrelsesmøde:  12.11.2018

Ref. Jesper

Beslutningsreferat fra TT bestyrelsesmøde 05.03.2018

Konstituering:

Formand: Bo Tønnesen
Næstformand: Linda Navne Frederiksen
Kassér: Finn Egeholm
Sekretær: Jesper Isaksen
Løbskoordinator: Erik Holm

Kontaktpersoner til diverse udvalg:

Køreudvalg Jesper Isaksen
Magic Sport Cup Erik Holm
Opstartsudvalg Linda Navne Frederiksen
Klubtursudvalg Jesper Isaksen
Klubmesterskab Linda Navne Frederiksen
Klubfest Erik Holm
MTB Finn Egeholm

Nye medlemmer:

Jesper står for oprettelse i Conventus, skriftlig info om medlemskab, køreregler, klubtøj og kontingent.
Med kommende betaling via Conventus, vil Finn automatisk få besked om indbetaling.

René skal kontaktes mhp at indmeldelsesoplysninger går til Jesper i stedet for Finn.

Kontingent:

Vi satser hårdt på at Conventus skal være værktøjet. Det betyder, at alle skal logge ind og betale med kort, Mobile Pay dur ikke.
Det vil spare nogle administrativ tunge poster for Finn.

Klubtøj:

Skulle være klar til levering d. 21.03.2018.
Vi håber dato holder og satser på arrangement i Sydbank d. 23.03.2018 (fredagsbar), så tøjet er ude inden påske.

Finn er koordinator i forbindelse med gen- og nybestilling. Der skulle være et mindre lager i Magic Sport og der er hjemmeside på vej til bestilling. Link skal lægges på hjemmesiden når det er klar. Ved genbestilling betales fulde beløb af medlemmet og refunderes efterfølgende af klubben efter kontakt til Finn. Det praktiske omkring dette skal beskrives.

Årets sponsorerede løb:

Stjernetramp
Carl Nielsen
Fyn Rundt
Ærø Rundt
Hjerter Dame
Tour de Kerteminde
Alpetramp

Magic Sport Cup: Klubben finansierer chips til tidtagning, deltager betaler startgebyret.

Der laves tilmelding til hvert løb.

På tilmelding vil fremgå, at hvis man udebliver, kræves startgebyr tilbagebetalt til klubben.

Kommende møder:

2. mandag i ulige mdr. Mødet aflyses hvis der ikke er stof til mødet eller det skønnes at kunne klares på mail.

Beslutningsreferat fra TT bestyrelsesmøde 08.01.2018

Tilstede: Alle

 1. Generalforsamling. Planlægges til 21.02.2018 kl. 19.00
  a.  Det praktiske: Mette kontakter kantinen i Taasinge hallen mhp praktiske.
  Jesper sender early warning ud på mail. Indkaldelse efter skabelon senest 24.01.2018 sendes af Bo. Satser på Barren som ordstyrer.
  b.  Det indholdsmæssige: vedtægtstilpasninger – aldersbegrænsning. Jesper skriver til DGI + DCU mhp jura, ansvar etc. for unge under 18. Hvis intet problem skal der ikke gøres yderligere.
  Klubbens tilhørsadresse skal ændres.
  Nyt bestyrelsesmedlem: Bo kontakter emner.
  Køretidsdiskussion 2018: omtales i beretning. Lægges op til det er køreudvalget der bestemmer. Jesper sender kort oplæg til Bo mhp beretning.
 2. Klubtøj status: Lay out præsenteret. Sendes ud + hjemmeside når sidste detaljer er på plads. 105 sæt bestilt, der laves 20-30 ekstra så der er til nye medlemmer. Depot i Magic Sport.
 3. Klubbens økonomi: Kort oversigt fra Finn. Ser yderst fornuftigt ud, på trods af tøjbestilling.
 4. Sponsor liste: Finn har denne klar. Sendes til Bo.
 5. Nye medlemmer i klubben samt Facebook.
  Indmeldelse via hjemmeside fungerer. Finn modtager, sender videre til Jesper mhp velkomst brev mm.
  Det er ikke uden fejl at køre 2 systemer, vi enes om at Conventus er systemet vi bruger til medlemsregistrering.
 6. Magic Cup 2018, kommer meget til at ligne 2017 udgaven. TT arrangerer løb i maj.
 7. Eventuelt. Spinning, vinterracer, MTB kører udmærket. Bo og Finn går på jagt efter kontaktperson til MTB.
 8. Finn og Bo underskrive (snart) dokumenter til Sydbank (når Bo har med).

Ref. Jesper

Kære medlemmer af Team Taasinge

Allerførst vil vi fra bestyrelsen gerne sige tak for en god og konstruktiv generalforsamling.

Jvf. de nye vedtægtsændringer, har bestyrelsen nu mandat til at konstituere bestyrelsen på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvilket vi har afholdt onsdag d. 1. marts.

Efter gode drøftelser om Team Taasinges fremtidige organisering, samt individuel forventningsafstemning ind i opgaven, har vi enstemmigt konstitueret bestyrelsen som følger:

Formand: Bo Tønnesen
Næstformand: Mette Uth
Kassér: Finn Egeholm
Sekretær: Jesper Isaksen
Løbskoordinator: Erik Holm

Vi vil i organiseringen af Team Tåsinge være meget optaget af at give hvert bestyrelsesmedlem et område, som vi har givet fuldt mandat til at varetage og håndtere, hvorefter der pågår bestyrelsen en orientering på for året fastlagte møder.

Således har hvert udvalg en fast kontaktperson/bestyrelsesmedlem tilknyttet, således det er i den ramme, korrespondance foregår. Det skal på den måde være et fælles anliggende for både klubbens bestyrelse samt dens medlemmer at løfte og udføre de opgaver, der er givtige for et fortsat stærkt klubmiljø.

Vi har organiseret os på følgende måde:

Udvalg/opgave Tovholder
Sponsor- og tøjudvalg Finn
Opstartsudvalg Erik
Køreudvalg Jesper
Klubmesterskabsudvalg Erik
Festudvalg Mette
Magic Sport Cup Erik
Klubtursudvalg Jesper
Løbsarrangør Erik
Modtagelse af nye medlemmer Jesper
Hjemmeside/Facebook Mette


Klubben støtter i cykelåret 2017 følgende løb:

√ Stjernetramp
√ Carl Nielsen Tour
√ Fyn Rundt
√ Ærø Rundt
√ Hjerter dame Touren
√ Tour de Kerteminde
√ Alpetramp

For alle gælder det, at vi sammen, såvel på landevejen og ”bag om kulissen”, ønsker at opretholde et højt niveau af informations deling og ”service”, og derfor vil I også opleve, at der bliver afsendt mail fra klubbens mailadresse, med forskellige afsendere – afhængig af indhold og kontekst. Vi oplever en god energi og vilje til at fortsætte den fantastiske klubånd, vi har i Team Taasinge, og vi i bestyrelsen, vil gøre vores bedste for at løse opgaven.

Hermed vil jeg på bestyrelsens vegne, også endnu en gang benytte lejligheden til at sige mange slags tak for det kæmpe arbejde Skipper har lagt i rollen som formand.
Dernæst en tak for Bjarkes mangeårige opbakning og arbejde ligeledes i bestyrelsen.

Det giver mig samtidig anledning til at sige tillykke til Bo Tønnesen med formandskabet i TT – vi kunne ikke have valgt en bedre substitut for Skipper. Tak fordi du har sagt ja til at påtage dig opgaven. Vi ser meget frem til samarbejdet med dig.
Jesper har ligeledes påtaget sig betydelige opgaver, og det virker som en god sammensætning og fordeling af kompetencer i bestyrelsen.
Vi ser meget frem til et spændende cykel år 2017 og glæder os til sammenhold, glæde og begejstring, både på og uden for ”cykelbanen”.

På falderebet skal jeg minde om, at der er tilmelding til foreløbig to arrangementer, nemlig hhv. opstart d. 19. marts samt foredrag med Michael Rasmussen d. 31. marts.

Med ønsket om god vind i de gule sejl,

På bestyrelsens vegne
Mette Uth